E-postadressen har ikke fungert – send inn innspill på nytt!

Sametinget har invitert alle til å sende inn innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Dessverre viser det seg at e-postadressen duohtavuohta@samediggi.no ikke har fungert, og derfor må vi be deg om å sende inn ditt innspill på nytt.

Ođas | Almmuhuvvon

Sametinget skal gi innspill til mandat til Stortingets oppnevning av Sannhets- og forsoningskommisjonen. I den forbindelse ønsker vi å forankre arbeidet i det samiske samfunn og har invitert til åpne møter over hele Sápmi for å hente innspill fra folket. Vi har også invitert folket til å sende inn innspill via e-post.

Dessverre viser det seg at på grunn av tekniske årsaker så har ikke e-postadressen duohtavuohta@samediggi.no fungert, og dette beklager vi.

Derfor må vi be deg om å sende inn ditt innspill på nytt, om du har brukt denne e-postadressen ved innsendelse tidligere. Nå fungerer alle e-postadressene.

Fristen for å sende inn innspill til Sametinget er torsdag 26. april. Send hit: duohtavuohta@samediggi.no, saetniesvoete@samediggi.no og/eller sannhet@samediggi.no

Det er også mulig å sende innspill til mandatet per brev til Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok.

Etter denne fristen starter Sametinget arbeidet med å lage Sametingets uttalelse, som skal behandles av Sametingets plenum.

Les også: Siste frist for innspill til Sannhetskommisjonens mandat
Les også: Innspill til Sannhets- og forsoningskommisjonens mandat

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!