Fullt hus på møte i kommunen med flest freda samiske hus

Vet du hvilken kommune som har flest automatisk freda samiske bygninger? Tana!

IMG_2048.JPG

Torsdag 3. oktober var det stort oppmøte da Sametinget inviterte eiere og andre interesserte til møte på rådhuset i Tana

Ođas | Almmuhuvvon

I Tana har Sametinget registrert 151 freda samiske bygninger, og torsdag 3. oktober var det stort oppmøte da Sametinget inviterte eiere og andre interesserte til møte på rådhuset i Tana.

På møtet orienterte Sametinget om bygningsregistreringsprosjektet og Sametingets tilskuddsordninger for freda og verneverdige samiske bygninger. Hensikten var å bli bedre kjent med eierne av freda samiske bygninger slik at det skal bli lettere å ta kontakt i spørsmål om istandsetting av freda bygninger.

Nærmere 30 personer kom på møtet, og det var en svært lydhør og engasjert forsamling som stilte opp. Etter at direktør for avdeling for kulturminner, areal og miljø, Sunniva Skålnes, ønsket alle velkommen, orienterte de ansatte om bygningsregistreringsprosjektet og om Sametingets tilskuddsordninger.

Etter orienteringa kom det mange gode spørsmål og kommentarer fra salen. Sunniva Skålnes var svært fornøyd med møtet, og tolker det gode oppmøtet som et signal om at det er behov for tettere dialog med eiere av freda samiske bygninger. På sikt planlegger Sametinget å gjennomføre liknende møter i andre kommuner.

Dagen etter møtet ble det også tid til å besøke noen av de fredete bygningene og deres eiere i Tana.

Eier du en fredet samisk bygning som trenger å settes i stand? Husk søknadsfristen 15. november på tilskuddsmidler 2020 - Freda samiske bygninger i privat eie!

IMG_2059.JPG

Andreas Njarga forteller om stabbur på eiendommen i Polmak. Foto: Hege Schanche/Sametinget

IMG_2050, ny.jpg

Direktør for avdeling for kulturminner, areal og miljø i Sametinget, Sunniva Skålnes, ønsket alle velkommen. Foto: Hege Schanche/Sametinget

IMG_2042.JPG

Detalj fra en kirkestue opprinnelig fra Utsjok, nå på Holmsund. Foto: Hege Schanche/Sametinget

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!