Hilsen ved signering av samarbeidsavtalen mellom Alta kommune og Sametinget

Sametingspresident Aili Keskitalos og sametingsråd Silje Karine Muotkas hilsen ved signering og markering av samarbeidsavtalen mellom Alta kommune og Sametinget i Alta 25.03.19:

54727409_297048334526969_3414101629945774080_n.jpg

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Kjære alle sammen. 

Vi vil starte med å si, lihkku beivviin buohkaide, gratulerer med denne dagen til alle sammen.

For dette er en feiringens dag, vi har nå sammen nådd en ny milepæl, Alta kommune og Sametinget har i dag inngått en samarbeidsavtale. Med dette partnerskapet knytter Alta kommune og Sametinget et forpliktende samarbeid på satsingsområder som samisk språk, samiske stedsnavn, barnehager, skoler, helse og sosial, samisk kunst og møteplass for å nevne noen.

Med avtalen stadfester vi bare et verddeforhold som har vært eksisterende lenge og som har lange tradisjoner og som vises gjennom historiske spor som samiske stedsnavn i Alta og omegn. Denne avtalen tilrettelegger, sikrer og utvikler det samiske i Alta. Det er en forsikring til Altas befolkning om at kommunale tilbud til samer i Alta er viktige og tas på alvor.

Historien forteller oss allerede at vi har lange tradisjoner med samarbeid og samhandling. Områdene i kommunen; fjellene, dalene, elvene, kysten, bygdene og bydelene i Alta har samiske navn som vi alle kjenner til. En stor del av befolkningen i Alta definerer seg som samer, sjøsamer eller har samiske og kvenske forfedre. Og Alta er også en av landets største reindriftskommuner, med hele ni reinbeitedistrikter som sokner til kommunen.

Dette utgangspunktet gir gode forutsetninger for å lykkes videre sammen med å ta vare på det samiske. Et levende språk og kulturliv er viktig å bevare. Det undervises i samisk språk og kultur, vi har aktive samiske foreninger, samisk språksenter og et sterkt samisk kulturliv. Dette ønsker vi sammen å styrke ytterligere. Derfor tilrettelegges det for gode oppvekstvilkår for fremtidens språkbærere i Alta kommune, og en ny kommunal samisk barnehage skal etableres. Sametinget vil skryte av Alta kommune for å ha fulgt opp oppfyllelsen i avtalen om «ny kommunal samisk barnehage innen 2020». Vi vet at ny samisk barnehage er på plass allerede fra høsten 2019. Dette fortjener dere ekstra klapp for i dag! For å få dette til er nettopp den språklige og kulturelle kompetansen noe som må bevares og rekrutteres.

Til slutt vil vi overrekke en gave til Alta kommune. Det er glasskunst som skal symbolisere relasjonen til det samiske. Her har dere figurene «Aili» og «Ailo» fra Boble Glasshytte. De er ikledd festdrakten vår, her i Karasjok-kofta. Vi har også med oss en bok om Sametinget, som dere kan bla i og bli enda bedre kjent med oss. Vi er glade for at vi i dag har formalisert vennskapet vårt og vi håper på et godt og fruktbart samarbeid i tiden fremover.

Takk for oppmerksomheten!

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!