Innlegg: Samisk identitet og økonomi

Sametingspresident Aili Keskitalo holdt innlegg under Agenda Nord-Norge konferansen tirsdag 12. november. Her er innlegget hennes:

Ođas | Almmuhuvvon

Hva hvis jeg sa til dere: Det var en gang en prinsesse. Det var faktisk to prinsesser. Og begge snakka samisk. Kanskje dere ville trodd at jeg fortalte et eventyr. Og egentlig så gjør jeg det.

Hollywood 4.jpg
FOTO | Foto/Govven: Siv Eli Vuolab

Jeg kommer nemlig rett fra Los Angeles og verdenspremieren til animasjonsfilmen Frozen 2, som blant annet har hentet inspirasjon fra samisk kultur. Dette er et resultat av et samarbeid mellom Sametingene på norsk, svensk og finsk side, den fellessamiske organisasjonen Samerådet – og en av verdens største medie- og underholdningsbedrifter: Walt Disney Animation Studios.

Jeg fikk oppleve dette eventyret gjennom øynene på samiske barn, blant andre min yngste datter. Noen 10-årige jenter fra Anár, Guovdageaidnu, Sohppár og Gárásavvon kom til underholdningsmetropolen Los Angeles og fikk se at deres kultur ble løftet fram i en setting de aldri hadde opplevd tidligere. Jeg tror det ble et minne for livet. Men det jeg tror gjorde sterkest inntrykk på ungene var vissheten om at neste gang de møter Elsa og Anna igjen, så kommer begge to til å snakke samisk.

Vi har tillatt Disney Animation å la seg inspirere av vår kollektive eiendom: samisk kultur, historie og samfunnsliv. Vårt utgangspunkt er at vår kulturarv må behandles med respekt og at det er vi som eier våre historier. Vi stilt en ekspertgruppe til disposisjon som konsulenter for filmskaperne. Denne muligheten må ingen tro har falt ned i fanget på oss, det er et resultat av hardt arbeid fra manges side over flere år. Ingen må tro at et selskap av dette kaliberet gjør dette bare for å være greie. Avtalen vår med Disney Animation setter en ny standard, som vi mener bør være til inspirasjon for andre urfolk og næringslivsaktører i den bransjen, og andre bransjer. Så: Watch this space!

På rød løper i Hollywood ble vi intervjuet av CNN og andre store internasjonale medier der de ville vite mer om oss, om vårt samarbeid og om våre forventninger til filmen og samarbeidet. Samisk kultur har vekket prisbelønte filmskaperes oppmerksomhet og ført oss ned den røde løperen i Hollywood sammen med noen av verdens største stjerner. Den samme kulturen som blir beskyldt for å være tilbakeskuende, innadvendt, et hinder for vekst og utvikling, spesielt i den nord-norske samfunnsdebatten.

Det oppleves urettferdig å bli plassert i en sånn boks når samiske identitet i dag har mange former og er i stadig endring. Samisk identitet står i brytningspunktet mellom det tradisjonelle og det moderne, det viste artisten SlinCraze i går, og der skjer det innovasjon og nyskaping. Samisk identitet søker seg ut og inviteres ofte til internasjonale arenaer. Vi sprenger oss ut av den lille trange boksen vi blir forsøkt plassert inn i, og våre kunstnere og kulturarbeider er veivisere for oss.

Skolebarn i Norge lærer fortsatt for lite om samer. I et stadig tøffere debattklima, så oppleves kunnskapsmangelen krevende. Konspirasjonsteoriene florerer og blir stadig mer fantasifulle. Mange samer føler seg maktesløse i møte med nettroll og uvitenhet. I Nord-Norge bunner dette i nedarvede fordommer mot samer, som trolig har blitt forsterket av fornorskingspolitikken.

Dette er også en del av den samiske identiteten – erkjennelsen av at vi er likestilt på papiret – men ikke i virkeligheten. Vi er sjelden en del av det nasjonale nyhetsbildet. Det er viktig for oss å være synlige, som urfolk og minoritet trenger vi forståelse fra majoriteten. Over hele landet kjemper samiske foreldre en daglig kamp for at barna deres skal få muligheten til å bruke samisk i sammenhenger der det norske er en selvfølge. De kjemper en kamp om barnas oppmerksomhet i en hverdag der alt av tilbud, filmer, bøker, musikk eller nettressurser, sjelden finnes på samisk, men alltid på norsk.

Derfor er dette historisk: Det er første gang Disney dubber en av sine filmer til et samisk språk. Våre barn skal kunne gå på kino og etterpå ta del i samtalene med vennene sine som har sett filmen på norsk. Dette er en selvfølge for alle majoritetsspråklige. Som samisk mor så er det overveldende at den nordsamiske versjonen har sin premiere samtidig som de nordiskspråklige. Det betyr at samiske barn faktisk kan velge å se den på samisk.

I år er det FNs internasjonale år for urfolksspråk. I Norge er alle samiske språkene karakterisert som truede språk. Gjennom ledelsen av den internasjonale styringsgruppa for språkåret så har jeg lært mye om situasjonen for urfolks språk verden over. Urfolks språk er sårbare, fordi man ikke har en nasjonalstat som støtter opp under språket. 97 prosent av verdens befolkning snakker fire prosent av verdens språk mens kun tre prosent snakker de 96% gjenværende språkene. Det forsvinner et språk hver tredje måned. Og med språket så forsvinner også kulturarv, verdensforståelse, generasjoners akkumulerte kunnskap og identitet. Det aller mest effektive tiltaket for å bevare språk er å sørge for det overføres mellom generasjonene, at den neste generasjonen lærer språket. Da må også språket oppleves som relevant for barna våre. Samiske språk må erobre nye arenaer, også de digitale. Den samiske versjonen av Frozen 2 -  eller Jikŋon 2 – vil neppe havne på lista over mest sette filmer. Eller kanskje den vil det, hvis man regner utfra prosentandel av språkbrukere? Flere steder rundt omkring i landet ble den samiske førpremieren utsolgt i løpet av noen timer. 

Dette sier også noe annet som er forankret i den samiske identiteten; en selvstendighet og et entreprenørskap. Vi vet at ting ikke skjer av seg selv, det er ingen som automatisk passer på at verken samers rettigheter eller muligheter blir oppfylt. Derfor må samisk kunst og kultur alltid fortsatt forklares og forsvares. Vi behøver allierte og støttespillere. I dette eksemplet er Disney Animation en slik alliert, de er en potensiell megafon for det at vi finnes.

Kanskje vil Frozen 2 åpne noen av de lukkede dørene for oss.

 

Hollywood 6 - Northuldra.jpg
FOTO | Photo: Disney Animation

Dette er representanter av Northuldra-folket i Frozen 2, som er inspirert av det samiske. Dette kan være problematisk i en samisk – eller i en urfolkskontekst. Urfolk verden over har opplevd å bli utbyttet, bli redusert til staffasje eller en kostyme som man kan ta av og på. Det er greit å kle seg ut som urfolk – men det å faktisk være urfolk – synlig og hørbart, det er ikke nødvendigvis greit.

Men, jeg tror at det er viktig at vi lærer mer om hverandre. Forhåpentligvis kan slike samarbeid som det vi har inngått med Disney Animation bidra til mer interesse og større bevissthet rundt det samiske. Vi reiste til Hollywood for å vise at vi ikke er et fantasifolk, at vi er ekte og med ekte utfordringer. Noen ganger føles det jo som om vi ikke finnes, som om vi er usynlige. Også fra denne scenen i går kunne vi høre at plass, arealer, det har vi nok av i Nord-Norge. 98% ubenyttet areal, ifølge konjunkturbarometeret fra 2014, faktisk.

For å si det med ordene til Áillohaš, Nils-Aslak Valkeapää:
Eat mii leat goit oba leahkimege/Mii leat eatnánvuolážat/Min čađa sáhttá vázzit

Det er som om vi ikke finnes/Vi er underjordiske/Man kan gå tvers gjennom oss

Konkurransen om arealene vi trenger til våre næringer er en sentral utfordring. En annen handler om å løfte samisk kultur. De samiske kulturinstitusjonen får ikke de samme utviklingsmulighetene som norske kulturinstitusjoner får, fordi samiske formål på statsbudsjettet ikke har samme vekst som statsbudsjettet for øvrig. Samisk kunst vekker oppsikt og får anerkjennelse på store internasjonal utstillinger, men det finnes fortsatt ikke noe samisk kunstmuseum.

Hva har vel samiske museer og samisk kultursatsing med identitet og økonomi og Disney å gjøre? Ganske mye, egentlig.

I Frozen 2 begir søstrene Elsa og Anna seg ut på en lang reise, så langt nord de bare kan komme, til en magisk skog, der det bor et folk som heter Northuldra. Kanskje syns noen av dere det er noe kjent med denne utsikten?

 

Hollywood 7 - Frozen scenary.jpg
FOTO | Photo: Disney Animation

I Hollywood var man allerede i gang med annonsering fra store billboards om hvordan man kunne vinne ferieturer der man følger Elsa og Annas reise – langt nordover.

Innovasjon Norge kalte det Frost-effekten når turisttrafikken fra USA til Norge økte med 300 prosent fra 2013 til 2019, i årene etter den første Frost-filmen. Er vi klare for det som måtte komme av Frozen 2?

I det samiske samfunnet fins ikke infrastruktur til å ta imot så mange gjester, eller økonomiske muskler til gjøre de løftene som må til. Det må en nasjonal satsing til som involverer flere enn de store reiselivsaktørene. Vi som bor her må være med, for vi har den kulturelle kapitalen. Samarbeidet med Disney Animaton viser at vi kan være reelle partnere der våre næringsinteresser ikke må vike til fordel for andres. Møt oss til et samarbeid der vår kultur og vår identitet er en av nøklene i stedet for å bli betraktet som en hindring. Vi er ikke interessert i å gi bort kulturen vår, det er vi – det samiske folket – som eier våre egne kulturuttrykk, våre tradisjoner og vår kulturarv. Men vi kan gjerne samarbeide om det gjøres riktig.

Visste dere at en av de store utfordringene ved dubbingen av «Jikŋon 2» er reiseutgiftene for de samiske aktørene, fordi det ikke finnes noe studio som tilfredstiller Disneys kvalitetskrav i de samiske områdene eller i Nord-Norge for så vidt? I går snakket vi om digital infrastruktur. Skal vi for eksempel kunne bygge en samisk dubbingindustri, som gir både arbeidsplasser, verdiskapning og et bedre medietilbud til samiske barn, så må det gjøres noen investeringer i infrastruktur.

Er vi blinde for som er rett foran nesa på oss? Ser vi alle de mulighetene som ligger foran oss? Mangfoldig kultur, vill og vakker natur, rent vann i fjordene, og frisk luft er kapital i sin reneste form. Fra Sametingets side ser vi også at de samiske kreative næringene har et enormt potensiale.  Min kollega Silje Karine Muotka snakket i går om bærekraft fra et samisk næringsperspektiv. Rent økonomisk er det kanskje ikke gruver, vindkraftanlegg eller andre industriprosjekter som er fasiten? Det kan jo tenkes at folk faktisk har lyst å oppleve denne utsikten – kombinert med det livet som vi lever her i nord, og ikke bare fra kinosalene?

Snipp snapp snute. Dette var slutten på eventyret mitt om prinsessene som kunne snakke samisk. Eller kanskje det bare var begynnelsen? Tenk dere det, om Jikŋon 2 bare er begynnelsen?

Giitu beroštumis! Takk for oppmerksomheten!

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!