ILO, International Labour Organization, er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet. ILO har 185 medlemsstater. ILO konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (ILO-169) ble vedtatt av ILOs generalkonferanse 27. juni 1989. Hovedprinsippet i ILO-169 er urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet.

Norge var det første landet som ratifiserte konvensjonen ved stortingsvedtak 20. juni 1990, og konvensjonen trådte i kraft 5. september 1991. Hittil har 22 medlemsstater ratifisert ILO-169. De fleste av disse er fra Latin-Amerika. I Europa har også Danmark, Spania og Nederland ratifisert konvensjonen.

Norge rapporterer i henhold til ILO-169 til ILOs ekspertkomité hvert 5. år. Regjeringen uttrykte ved ratifiseringen at Sametinget skal ha en rolle i overvåkingen av anvendelsen av konvensjonen. I 1996 avtalte regjeringen og ILO at Sametinget skulle ha adgang til direkte kommunikasjon med ILOs ekspertkomité og kunne fremme egne rapporter om fortolking og etterlevelse av konvensjonen. Sametinget rapporterer derfor direkte til ILOs ekspertkomité om ILO-169 for samme periode som Norge gjør, noe som gjør det mulig å belyse meningsforskjellene når det gjelder anvendelsen av ILO-169 i Norge.

Norges 6. rapport har vært på høring. Sametinget ønsker en åpen og tydelig dialog med det samiske samfunnet om beskrivelse av samiske samfunnsforhold herunder samfunnsutfordringer, og hvilke løsninger vi har mest behov for. Den etablerte rapporteringsmekanismen, herunder Sametingets selvstendige rapportering til ILO, er derfor av sentral betydning. Rollen til ILO er svært velsett og verdsatt i denne prosessen.

Sametinget inviterer til å gi innspill på mail samediggi@samediggi.no. Merk innspillet med «Sametingets ILO-rapportering 2018». Frist for innspill: 15.06.18.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!