Millijåvnnådoarjja julevsáme mánájgárdij oahpponævojda

Sámedikkeráde le juollodam 1 340 000 kr vidnudahkaj Grom AS Vaksdal suohkanin åvddånahtátjit pedagåvgålasj oahpponævojt julevsámegiellaj. Buojkulvissaj de galggá Grom AS åvddånahttet æskov subttsasijs julevsáme guovlos.

Ođas | Almmuhuvvon

- Gå ham duodaj diehtep julevsámegielalasj mánájgárddenævo vádnuni, de le dát prosjækta masi riek stuorra dárbbo, javllá sámedikkeráde Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Æsko sisadno le duola degu girjátja dålusj subttsasij moatte giellaj aktan gåvåj, gåvvåduogátja daj bájkijs gåsstå subttsasa li, muorratjulko tjuorggasij jnv. Prosjækta galggá dahkat vaj máná gájkka rijka mánájgárdijn oahppi, nanniji ja åvddånahtti máhtudagájt ma guosski luonnduj ja luonndosuodjalibmáj sáme árbbedábálasj luonndovuojnojn vuodon.

- Ájnas le pedagåvgålasj oahpponævojt oadtjop gånnå mánáj kultuvralasj árggabiejvve vuodon. Máná vierttiji gåvviduvvat dan åhpadimen mij dahpáduvvá mánájgárdijn. Dajnas doarjja vidnudahkaj Grom AS tjuovvu mánájgárdij rámmaplánav ja aj Sámedikke ulmijt sáme mánájsuorggáj, javllá Mikkelsen.

Julevsáme resurssajuogos galggá sæbrrat prosjevta åvddånahttemij

Grom AS le álgadam aktisasjbargov julevsámegielak mánájgárdij ja ásadam resurssajuohkusav mij galggá sæbrrat oahpponævvoåvddånahttemij. Dá li Birgit Andersen, Jon Isak Lyngman Gælok, Árran mánájgárdde, Jentoftsletta mánájgárdde ja Árran julevsáme guovdásj.

- Diehtep le stuorra vádno ulmutjijs gudi pedagåvgålasj oahpponævojt julevsáme guovlon åvddånahtti. Vuojnnep dal prosjækta le tjanádum julevsáme mánájgárdijda ja bájkálasj resurssaulmutja sæbrri åvddånahttemij. Gå prosjækta le dájna hásstalusájn rijbadam de dat vuoset prosjevtajn li buorre ævto vuorbástuvátjit, javllá Mikkelsen.

- Sávav vuorbev bargujn, ja ávvudaláv desik Troll i ord-rájddo adnuj boahtá. Dát sjaddá ávkkás aktisasjbarggo, hæjttá Mikkelsen.

Sámedikkeráde juollot doarjjaårnigav «Doarjja åvddånahttet pedagåvgålasj oahpponævojt mánájgárdijda».

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!