PRM: 273 år gammelt steingjerde fra i Nesseby skal settes i stand

Sametingsrådet bevilger kr. 200 000,- til istandsetting av steingjerde ved Nesseby kirke.

Ođas | Almmuhuvvon

«Man ofre og Melk paa opreiste Steen-Støtter. Saadan en Støtte har jeg seet i Nessebye i Varanger, hvor Missionairen boer; og blev mig tillige berettet, af Varanger Skolemester, at en gammel Lappe-Kierling, der nyelig var Død, havde i mange Aar, hver Morgen og Aften, øset Melk paa samme, til et Offer for sin Afgud; men gjort saadant gandske hemmelig, saa at man først efter hendes Død var kommen derefter.»

Sitatet er fra Biskop Gunnerus i 1759. På den tiden hadde det allerede stått en kirke i nærheten av offersteinen i 12 år. Kirken befant seg altså i et område hvor både ny og gammel tro har levd side om side. Nåværende kirke står på samme sted, og ble oppført i 1858. Den delen av gjerdet rundt kirka som er av stein stammer imidlertid fra 1747, og bærer preg av å ha stått der lenge: Deler av gjerdet har begynt å rase ut og flere steder heller det utover mot sjøen og fjæra. Stormflo undergraver fundament og grunnen, og nå ønsker Nesseby sokn å sette i stand gjerdet.

Sametingsrådet har derfor bevilget Nesseby sokn et kulturminnetilskudd på kr. 200 000,- til å sette i stand steingjerdet.

– Nesseby kirke er et landemerke ved fjorden og synlig fra mange hold. Steingjerdet hører uløselig sammen med kirka i et kulturmiljø som har spor både fra kristen og førkristne trosutøvelse. Med istandsettingen bidrar vi til at av steingjerdet og kulturmiljøet kan fortsette å være der for nye generasjoner, sier sametingsråd Hans Ole Eira.

Sametinget, Nesseby kommune og Varanger Samiske Museum har sammen funnet en løsning for hvordan arbeidet kan gjennomføres slik at hverken gravene langs innsida av gjerdet eller fuglereservatet på utsida blir skadet.

– Løsningen vi har kommet fram til er skånsom både mot kulturminner og hekkende fugler, og fullt gjennomførbar, sier sametingsråden.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira, tel. +47 918 61 471, eller e-post: hans.ole.eira@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!