PRM: Arctic Indigenous Design Archives 2 får tilskudd fra Sametinget

Sametingsrådet har bevilget 150 000 kroner til AIDA 2-prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole, Samisk arkiv i Finland og Ájtte museum i Sverige.

Ođas | Almmuhuvvon

Samisk høgskole, Samisk arkiv i Inari i Finland og Ájtte museum i Jokkmokk i Sverige har fra 2017 til 2019 gjennomført Interregprosjektet AIDA – Arctic Indigenous Design Archives og de vil fortsette med å bygge videre på dette prosjektet med et tre års prosjekt, som de kaller AIDA 2.

AIDAS mål har vært å etablere et arkiv for duodjiutøvere og kunstnere, for slik å bevare og formidle samisk designkunnskap videre. I prosjektet har man arkivert materiale som har samlet seg i duodjiprosesser, som for eksempel skisser, arbeidsprøver, bilder, brevvekslinger og markedsføringsmateriale.

Duodji-arkivene brukes av Samisk høgskole til duodjiundervisning. For studenter i Samisk høgskole fungerer arkivene og museet som inspirasjonskilde i opplæringen, der de blir kjent med tradisjonell duodji, med duodjiutøvernes personhistorie og de lærer også å formidle designideene digitalt.

Nå vil prosjektet fortsette med støtte fra Sametinget, og prosjektleder er duodjiprofessor Gunvor Guttorm. I AIDA 2 skal innovasjonen vektlegges på bakgrunn av duodji og arkivene, samtidig som resultatene skal formidles på nye måter. I prosjektet vil de “urfolkifisere” arbeidsmetodene, noe som betyr at de skal tilpasses samisk forståelse og praksis.

– Det er veldig bra at samarbeidet mellom institusjonene fremmer samifiseringa i deres virksomheter, samtidig som det er konkret til nytte for samiske duodjiutøvere, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

AIDA 2 skal gjennomføres i tre trinn. I 2020 vil AIDA 2 prioritere design og samarbeid med aktører. I 2021 vi de fordype seg i urfolkssarkiver, kuratering og tilpassing. I 2022 vektlegger de innovasjon og etablering av nye duodjimuligheter.

– Det er viktig å fornye duodji gjennom duodjiinnovasjoner. Spesielt er det viktig at duodjiutøvere nå får begynne å dra nytte av innovasjonen og arbeide for å nå et nytt fremtidsrettet marked, sier sametingsråd Silje K. Muotka (NSR).

Tilskuddet er blitt bevilget fra tilskuddsordningen Regionalutvikling.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!