PRM: Bevilget tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager

Sametingsrådet har fra februar til mai i år bevilget 7,4 millioner kroner i tilskudd til 23 samiske barnehager og 9 samiske avdelinger i norske barnehager.

Ođas | Almmuhuvvon

Sametinget gir tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager som har tilbud som bygger på samisk språk og kultur. Målet for denne tilskuddsordningen er tiltak som utvikler og bygger på samiske verdier, kultur og tradisjonell kunnskap.

– NOU 2016:18 Hjertespråket sier at samiske barnehager er det viktigste enkelttiltaket for å sikre, bevare og vitalisere samisk språk. Det er i barnehagen grunnlaget for å lære seg språket starter, og barna er fremtidens språkbrukere. Derfor er det meget viktig at disse barnehagene er med på å styrke barnas samiske språk, kultur, tradisjoner og identitet, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

634 barn får nordsamisk barnehagetilbud, 31 barn får lulesamisk barnehagetilbud og 37 barn får sørsamisk barnehagetilbud. Til sammen får 702 samiske barn et tilbud som bygger på samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap.

Fra 2019 til 2020 er det en økning i sørsamiske barn som får samisk barnehagetilbud og en økning av samiske barn i Troms som får samisk barnehagetilbud. Antallet lulesamiske barn holder seg ganske stabilt.

– For oss er det viktig å ha barn i fokus og jobbe for at de skal ha det beste tilbudet. Vi har ennå en vei å gå før vi får et godt utbredt samisk barnehagetilbud i hele landet, sier Mikkelsen.

Vedlagt er oversikt over hvilke barnehager som har fått innvilget støtte i 2020.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!