PRM: Fiskeridirektoratet overser Stortingsvedtak

Fiskeridirektoratet har den 08.11 åpnet for fiske etter norsk vårgytende sild i Kvænangen og Reisafjorden.

Ođas | Almmuhuvvon

– Jeg reagerer meget sterkt på at fiskeridirektoratet har åpnet for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden, uavhengig av fartøylengde. Både fiskeridirektoratet og fiskeridepartementet ignorerer dermed Stortingets vedtak om forbud mot innføring av lengdebegrensning for fiske innenfor fjordlinjene, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Silje Karine Muotka.jpg

Sametingsråd Silje Karine Muotka (Foto: Kenneth Hætta)

I Proposisjon 70 L (2011-2012), slås det fast at det er et generelt forbud mot å fiske innenfor fjordlinjene for fartøy over 15 meter i virkeområdet. I proposisjonen står det følgende:

"Departementet meiner difor at det skal etablerast eit generelt forbod mot fiske innanfor fjordlinjene for fartøy over 15 meter i verkeområdet, og at det skal vere opning for å gjere unntak frå dette forbodet. Slik departementet ser det kan spørsmål om kva fartøy som kan få unntak frå forbodet, om fjordlinjene er sett fornuftig og liknande, vere noko ei fjordfiskenemnd kan drøfte og uttale seg om."

Som det fremgår av Prop. 70 L, så kan det i noen tilfeller gis tillatelse til å fiske med fartøy over 15 meter innenfor fjordlinjene, men da skal saken forelegges fjordfiskenemnda til uttalelse, noe Sametinget var enig i.

– Fiskeridirektøren har verken forelagt saken for fjordfiskenemnda eller Sametinget. Stortingets forutsetning var at man ved enkeltdispensasjon skulle dokumentere og begrunne eventuelle dispensasjoner og ta rundene med både fjordfiskenemnda og Sametinget før slik dispensasjon. Reglene er klare, det er et totalforbud som det kan dispenseres fra, og ikke motsatt, og dette kan vi ikke akseptere, sier Muotka.

Sametinget mener at åpningen for fiske med fartøy over 15 meter er en provokasjon og en forbigåelse av Stortingets vedtak og den enigheten som var oppnådd mellom statlige myndigheter og Sametinget i saken, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.
–Dette er fullstendig uakseptabelt, sier Muotka

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, mob +47 984 87 576.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!