PRM: Gir støtte til språktiltak i forbindelse med urfolksspråkåret

Sametingsrådet gir nesten 800.000 kroner i støtte til diverse språktiltak i forbindelse med markering av FNs internasjonale år for urfolksspråk 2019. Sametingspresident Aili Keskitalo er glad for at de samiske språkene synliggjøres på mange ulike vis.

Ođas | Almmuhuvvon

– Språkene våre er blant våre viktigste identitetsmarkører og en viktig kulturbærer. Jeg gleder meg over at mange allerede har tatt initiativ til å synliggjøre og å fremme de samiske språkene, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Sametinget har hittil bevilget 774 000 kroner av en pott på 1,1 millioner kroner øremerket tiltak som synliggjør de samiske språkene i forbindelse med IYIL 2019.

Her er bevilgningene fra Sametingsrådet:

Kvænangen kommune får 30.000 kroner i støtte til prosjektet Bli kjent med språket. Prosjektet skal synliggjøre samisk skriftlig, muntlig og visuelt, og skape nye språkarenaer. Kommunen vil blant annet synliggjøre samisk i nærbutikken og kommunenes offentlige bygg ved skilting. Prosjektet skal også få ungdommer til å bruke språket i andre arenaer enn på skolen, blant annet ved å arrangere aktivitetskveld for ungdom.

Sameforeningen i Alta Álttá sámiid searvi får 132.000 kroner i støtte til et prosjekt som skal belyse Alta-aksjonen for 40 år siden. I prosjektet er det fokus på språk, historie og duodji.

Det blir lagt opp til guidet busstur til Null-punktet i Stilla, punktet der demonstranter for 40 år siden lenket seg fast i protest mot demming av Alta-Kautokeino vassdraget. Etter bussturen blir det forelesning på Álttá Siida, med påfølgende debatt. Det blir også duodji-LAN fra fredag til søndag som et frittstående arrangement etterpå, og der skal samisk språk og duodji stå sentralt.

Wikimedia Norge får 200.000 kroner i støtte til prosjektet Samiske digitale språkarenaer. De vil utvikle en pilot for et undervisningsopplegg for Wikipedia-redigering på samiske språk. Arbeidet med denne piloten omfatter å utarbeide en prosjektside på Wikipedia, gjøre oversettelser og å utvikle undervisningsmateriell.

Wikimedia Norge har et samarbeid med Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø. Det ferdige resultatet fra gjennomført pilot for et undervisningsopplegg blir blant annet nye og forbedrede artikler skrevet på Wikipedia på nordsamisk.

Hattfjelldal kommune får 150.000 kroner i støtte til språktiltak under samisk språkuke i oktober 2019. Det vil bli en hel uke med språkstyrking for barn og voksne, og alle aktiviteter skal bades i sør- og nordsamisk språk.

De skal blant annet arrangere flere forskjellige workshop for barn og ungdom, blant annet innen teater, graffiti og dans. De skal også arrangere konsert og samtale om språk og identitet med en samisk artist. Ellers er det planlagt minnesseminar og utstilling over Gustav Kappfjell og Anna Jakobsens arbeid med å bevare og løfte opp sørsamisk språk, og konsert med deres livsverk.

Det er hittil bevilget 262.000 kroner til de samiske språksentrene som har planlagt aktiviteter i språkuka, og sentrene har hver fått opptil 30.000 kr i aktivitetstilskudd:

  • Sámi giella- ja kulturguovddáš – Porsáŋgu/Porsanger
  • Giellasiida – Gáivuotna/Kåfjord 
  • Várdobáiki sámi guovddáš – Evenašši/Evenes
  • Deanu giellagáddi – Deatnu/Tana
  • Aajege - Saemien gieke- jih maahtoejarnge – Röörose/Røros
  • Ástávuona giellagoahtie – Loabát/Lavangen
  • Gïelem nastedh – Snåase/Snåsa
  • Storfjord språksenter – Omasvuotna/ Storfjord
  • Gïeleaernie – Raarvihke/Røyrvik

Samisk språkuke

Samisk språkuke, som arrangeres 21.- 27. oktober 2019 i hele landet, er Sametingets hovedmarkering av FNs internasjonale år for urfolksspråk. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

Sametingspresident Aili Keskitalo oppfordrer alle til å delta på samisk språkuke.

– Jeg håper at alle blir med på å markere og delta på arrangement i forbindelse med samisk språkuke, og slik bidra til at språkuka blir det språkløftet samiske språk trenger, sier Keskitalo.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingspresident Aili Keskitalo, mob. +47 971 29 305.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!