PRM: Gir tilskudd til fasadeendring

Sametingsrådet bevilger 325.000 kroner i til Dirgi AS i Nesseby, som skal oppgradere fasadeendringer på Fjordgården 1-bygget i Varangerbotn.

Ođas | Almmuhuvvon

Silje Karine Muotka.jpg

Sametingsråd Silje Karine Muotka (Foto: Kenneth Hætta)

Investeringsselskapet Dirgi AS eier Fjordgården 1, som er et forretningssenter i sentrum av Varangerbotn, som huser Restaurant Capri og hotellet 8 Seasons.

Dirgi AS skal gjøre betydelige fasadeendringer på bygget. Blant annet skal bygningen få ny utvendig kledning og belysning. Det er tidligere i år gjort betydelige investeringer i oppbygging av 10 hotellrom i bygget, og man har nå i løpet av høsten startet opp hotellvirksomheten.

Det er gitt tilskudd fra tilskuddsordningen Næringsliv, bedriftsutvikling, kombinasjons- og utmarksnæringer, og tiltaket faller inn under prioriteringene da dette er et utviklingstiltak som vil kunne bidra til en betydelig grad av bedriftsutvikling.

– Etablering av hotell og oppgradering av bygget som inneholder hotell og restaurant er en viktig satsning som vil kunne gi betydelig ringvirkning for øvrig næring i Varangerbotn og distriktene rundt, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, mobil. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!