PRM: Næringsstøtte til dyrepensjonat i Balsfjord og restaurering av gård Salangen

Sametingsrådet bevilger kr. 288 888,- til restaurering og tilbygg på Gaddskog gård i Salangen og kr. 100 000,- til Høgli gård i Balsfjord for ombygging av fjøs og oppsett av utstyr for etablering av dyrepensjonat.

Ođas | Almmuhuvvon

På Gadskog gård i Salangen, som drives av Stein Kenneth Sæther, har Sametingsrådet bevilget tilskudd til restaurering og tilbygg av eksisterende melkefjøs. Arbeidet omfatter også å bygge binger for oppdrett av okser og bygge om til sauefjøs og fôrsentral.

– Denne utbyggingen vil gjøre bruket mer tidsmessig og skape bedre forhold for dyrene. Det vil også sikre at Sæther får muligheten drive gården videre, og Sametinget ønsker å styrke og å utvikle landbruket i nord, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

På Høgli gård i Balsfjord skal Silje Benedicte Jakobsen bygge et dyrepensjonat med luftegård for pass av hund, katt og smådyr når eierne skal på ferie eller jobbreise.

I søknaden er det trukket fram at det på denne landbrukseiendommen er mye skog og ulendt terreng, og at den derfor ikke egner seg til tradisjonelt landbruk. Den nære beliggenheten til Tromsø er imidlertid gunstig for mange kjæledyreiere som har behov for pass til dyrene sine. Nå i koronatiden har også etterspørselen etter hunder økt mye, så denne type etablering har et visst potensiale.

– For Sametinget er det viktig å skape varierte arbeidsplasser i distriktene, og spesielt kvinnelige arbeidsplasser er ofte en utfordring å få til. Selv om denne etableringen ikke gir helårig arbeidsplass er den likevel viktig for å skape aktivitet og trygge bosettingen i Balsfjord, sier sametingsrådet.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), tlf. 984 87 576 eller e-post: silje.karine.muotka@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!