PRM: Ny fjordfiskenemnd oppnevnt

Sametinget har sammen med de tre nordligste fylkene i dag oppnevnt sine medlemmer til Fjordfiskenemnda for perioden 2018-2020. Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene med særlig vekt på samisk bruk. – Vi er veldig fornøyd med sammensetningen av Fjordfiskenemnda, sier sametingsråd Silje K. Muotka.

Ođas | Almmuhuvvon

Fjordfiskenemnda skal arbeide med saker som fiskereguleringer i et økobasert, biologisk mangfold og bærekraftig perspektiv, tiltak for å styrke kyst- og fjordfiske, plassering av fjordlinjer, samt størrelse og fordeling av tilleggskvantum for torsk i åpen gruppe.

– Sammensetningen har vi oppnådd gjennom mange innspill og et godt samråd med hverandre, sier fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik, fylkesråd i Troms Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd i Nordland Ingelin Noresjø og sametingsråd Silje K. Muotka.

– Fjordfiskenemndas medlemmer representerer enkeltvis og samlet en god og viktig kompetanse om fiske, forvaltning og samfunn. Vi har derfor stor tro på at Fjordfiskenemnda vil gi et viktig bidrag til en positiv utvikling av kyst- og fjordfiske i nord, avslutter Vassvik, Simonsen, Noresjø og Muotka.

Fjordfiskenemndas medlemmer oppnevnes for inntil to år av gangen og de velger selv leder. Fiskeridirektoratets har sekretariatsfunksjonen.

Fjordfiskenemndas medlemmer:

Medlem:                                                          Varamedlem:

Helga Pedersen, Tana                                  Tomas Sagen, Kjøllefjord

Knut Werner Hansen, Karlsøy                      Sigrund Hestdal, Nordreisa

Helga Karlsen, Leines                                   Steinar Friis, Ramberg

Tom Sottinen, Vadsø                                     Heidi Holmgren, Honningsvåg

Geir Tommy Pedersen, Kåfjord                     Ragnhild Sandøy, Tromsø

Bente Aasjord, Steigen                                 Johan Arne Hansen, Lødingen

For spørsmål eller intervju, kontakt:

Sametingsråd Silje K. Muotka, Sametinget, tlf. 984 87 576
Fylkesordfører Ragnhild Vassvik, Finnmark fylkeskommune, tlf 480 63 335
Fylkesråd Sigrid Ina Simonsen, Troms fylkeskommune, tlf. 909 55 070
Fylkesråd Ingelin Noresjø, Nordland fylkeskommune, tlf. 957 63 866

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!