PRM: Nye læreplaner på høring

Forslag på nye læreplaner for grunnskole og videregående skole er nå på høring. Det er også læreplanene for den samiske skolen, læreplanene i samisk språk og de samiske parallelle likeverdige læreplanene. – Vi ønsker at så mange som mulig deltar i høringsrunden, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Ođas | Almmuhuvvon

Det har vært et stort fokus fra Sametingets side å arbeide med å inkludere samisk innhold i læreplanene, både i de nasjonale og de samiske planene.

Mikkel Eskil Mikkelsen

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

FOTO | Åse M.P. Pulk/Sámediggi

Sametinget har vært opptatt av at alle elever i Norge skal få tilstrekkelig kunnskap om samer og samisk historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. Det er fortsatt mange samiske barn og unge som opplever negative ytringer og holdninger mot dem, som sannsynligvis skyldes manglende kunnskap om samer.

– Vi må sørge for at læreplanene blir et godt verktøy for å bygge kunnskap, som igjen hindrer negative ytringer og holdninger. Derfor trenger vi innspill på om det samiske innholdet er tilstrekkelig ivaretatt i de nasjonale læreplanene, sier Mikkelsen.

De samiske læreplanene skal ha et forsterket samisk innhold, som innebærer å legge til rette for en opplæring med basis i samiske verdier og samisk språk, kultur og samfunnsliv.

– Sametinget ser det som svært viktig at de samiske skolene og andre gir innspill på om læreplanene i samisk språk og de samiske parallelle likeverdige læreplanene, er forankret i samiske språk, kultur og verdier på en god måte. Hvordan de samiske læreplanene representerer et samisk verdiløft, er et sentralt spørsmål, avslutter Mikkelsen.

Høringsfristen er 18. juni 2019. Læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet høsten 2019 og tas i bruk i skolen fra skolestart i 2020.

Her er forslagene til nye læreplaner

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, mob. +47 917 42 161

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!