PRM: Sametinget gir tilskudd til saltvannsanlegg i Nesseby

Sametinget har gitt 400 000 kroner i tilskudd til et nytt saltvannsanlegg ved Kløvnes havn i Nesseby.

Ođas | Almmuhuvvon

Anlegget skal brukes til å oppbevare kongekrabbe som er fanget som bifangst fra lokalt rognkjeksfiske. I anlegget holdes kongekrabbene levende helt til det er fanget store nok kvanta til at de kan sendes videre til slakting og foredling.

– Dette er et tiltak som sikrer økt lønnsomhet for kystfiskerne i Nesseby. Ved å kunne utnytte bifangsten fra rognkjeksfiske bedre, oppnår fiskerne større verdiskaping. Dette bidrar til å sikre arbeidsplasser og vi håper også det kan bidra til økt rekruttering til yrket i Nesseby, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Det er Nesseby kommune som står som søker og som gjennomfører tiltaket. Anlegget blir et tilbud til de lokale fiskerne som bruker fiskemottaket i Kløvnes havn.

– Tilretteleggende tiltak som bidrar til høyere verdiskaping fra marine råvarer er et av våre satsingsområder, særlig dersom de bidrar til å styrke fiskemottak i de samiske områdene. Vi er derfor glade for initiativet som Nesseby kommune her kommer med og ønsker gjerne å støtte flere slike tiltak i tiden som kommer, sier Muotka.

Sametinget har gjennom flere år støttet utbygginger ved Kløvnes havn, og tiltakene har gitt effekt og ført til en positiv utvikling i fiskerinæringen i Nesseby.

Nesseby kommune søkte om 500.000 kroner. Tidligere i 2020 fikk Nesseby kommune hundre tusen kroner i tilskudd til et fryselager ved Kløvnes havn. En enkeltsøker får ikke mer enn 500 000 kroner i søknadsbaserte tilskudd per år, og derfor bevilger Sametinget 400.000 kroner til prosjektet. Tilskuddet gis fra tilskuddsordningen Tilskudd til primærnæringer, marin næring.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!