PRM: Støtte til rekonstruksjon av Tore Hunds kofte på Várdobáiki samiske senter

Fra tilskuddsordninga for regionalutvikling har Sametingsrådet bevilget kr. 237 500,- i støtte til Várdobáiki samiske senter. Prosjektet er en del av et prosjekt som tar utgangspunkt i Tore Hunds kofte.

Ođas | Almmuhuvvon

Prosjektet har et tre-årig løp med flere delmål, og skal være en del av den nasjonale satsningen Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år. Vikingen Tore Hund (ca. 990-1030) kom fra fra Bjarkøy, som hører til i Várdobáikis region, og hadde et utstrakt samarbeid med samene i regionen.

I prosjektets første delmål skal Várdobáiki bruke historiske undersøkelser for å få laget en tidsriktig kofte i skinn som Tore Hund fikk laget til seg og sine menn.

– Dette er et prosjekt som vil ha stor betydning ikke bare for den samiske regionen, men det vil også ha en nasjonal betydning. Samene har i svært liten grad vært løftet frem i den nasjonale historiske presentasjonen og dette prosjektet vil være et viktig bidrag for å sette mer fokus på dette, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Andre og tredje del av prosjektet går ut på å lage en historisk formidling gjennom et spel der historien om overleveringen av kofta til Tore Hund og hans menn skal fremføres. Forestillingen skal gjennomføres i samarbeid med Márkomeannu og fremføres som en del av programmet for festivalen i 2023, samme år som den nasjonale markeringen av Tore Hund. I tillegg skal det avslutningsvis lages en museal utstilling om historien og prosjektet som skal stilles ut på Várdobáiki Museum som en del av den nasjonale markeringen av samisk historie i 2027.

– Historien om at Tore Hund fikk laget seg kofte til seg og sine menn viser at han hadde et utstrakt samarbeid med samene i regionen, en historie som ikke er godt kjent for mange. Det at Várdobáiki nå vil sette fokus på det over en lengre periode er spennende og gledelig, uttaler sametingsråden.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka +47 984 87 576, eller e-post: silje.karine.muotka@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!