PRM: Støtter prosjekt om sørsamiske stedsnavn i Femunden sijte

Det samiske språk- og kompetansesenteret Aajege ønsker å videreføre arbeidet med å dokumentere samiske stedsnavn i Røros-området. Sametingsrådet støtter prosjektet med 50.000,- kroner.

Ođas | Almmuhuvvon

Det samiske språk- og kompetansesenteret Aajege ønsker å undersøke og dokumentere samiske stedsnavn i Femunden sijte, som er et felles vinterbeiteområde for Gåebrien sijte og Saanti sijte. Aaajege begrunner i sin søknad til Sametinget at samiske stedsnavn er immateriell kulturarv, som formidler kunnskap om språk, kulturhistorie og landskap, og som er med på å bekrefte samisk tilstedeværelse og historisk tilhørighet til landskapet.

Aili Keskitalo (Foto Kenneth Hætta).jpg

Sametingsrådet støtter prosjektet med 50.000,- kroner fra tilskuddsordningen for lokalt og regionalt samarbeid. Bevilgningen er i tråd med regelverket for søkerbaserte tilskudd. Aajege har i tillegg mottatt 100.000,- kroner i direktetilskudd til dette prosjektet over Sametingets budsjett i 2018.

Sametingsrådet støtter prosjektet med 50.000,- kroner fra tilskuddsordningen for lokalt og regionalt samarbeid. Bevilgningen er i tråd med regelverket for søkerbaserte tilskudd. Aajege har i tillegg mottatt 100.000,- kroner i direktetilskudd til dette prosjektet over Sametingets budsjett i 2018.

- Samiske stedsnavn holder i dag på å forsvinne fra flere samiske områder. Derfor er det viktig å dokumentere og ivareta dem, slik at de igjen kan tas i bruk av nye generasjoner, norske myndigheter og allmennheten for øvrig. De samiske stedsnavnene bærer også på kunnskap om bosetting og naturbruk fra gammelt av. Det er et viktig aspekt i arbeidet med å styrke samiske rettigheter, sier Keskitalo.

Aajege har gjennomført en rekke stedsnavnprosjekter tidligere med stor suksess. I videreføringen av dette arbeidet vil man blant annet å kartlegge historisk informasjon knyttet til stedsnavn, registrere samiske stedsnavn som kulturminner og gjøre dokumentert materiell tilgjengelig for folk. Arbeidet skal lede til en dokumentasjonsrapport, som skal danne grunnlaget for framtidig formidling av samiske stedsnavn i Røros-området..

For intervju, kontakt sametingspresident Aili Keskitalo, tlf. 971 29 305

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!