PRM: Storstilt satsing på registrering av kulturminner i sørsamisk område

Sametingsrådet støtter ulike prosjekter som alle går ut på å registrere kulturminner i sørsamisk område, både i og utenfor reinbeitedistriktene.

Ođas | Almmuhuvvon

Hva er samiske kulturminner? Samiske kulturminner er spor etter samisk bruk og tilstedeværelse i landskapet. Eksempel på det kan være gammetufter, bygninger, ildsteder, kirkegårder og offersteder. Alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk fredet.

– Det samiske folket har tradisjonelt satt få spor etter seg i landskapet, derfor er det viktig at man registrerer de kulturminnene som er. Med tanke på det man kjenner til av utbredelsen av sørsamisk bosetting har dokumentasjon av kulturminner vært mangelfull, spesielt utenfor reinbeitedistriktene, det er derfor gledelig å støtte hele fire prosjekter som har som formål å registrere samisk tilstedeværelse i sørsamisk område, sier sametingsråd Hans Ole Eira.

De fire tilskuddsmottakerne er Saemien Sijte, Aajege, Skæhkeren Sijte og Raanen Saemieh.

Saemien Sijte mottar kr. 92 000,- for å dokumentere samiske kulturminner utenfor reinbeitedistriktene. De har inngått et regionalt samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Aajege- samisk språk- og kultursenter mottar kr. 90 000,- som skal brukes til å registrere samiske kulturminner i nasjonalparker og verneområder innenfor Saanti og Gåebrien sijte i Røros kommune. Aajege har også mottatt et betydelig tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune.

Skæhkeren Sijte/Skjækerfjell reinbeitedistrikt mottar kr. 100 000,- for registrering av samiske kulturminner innenfor Skækerfjell reinbeitedistrikt sine driftsområder. Dette er et område som er lite undersøkt for kulturminner tidligere.

Raanen Saemieh mottar kr. 150 000,- i prosjektmidler for registrering av samiske kulturminner i Rana. Prosjektet skal utføres i samarbeid med Saemien Sijte, Helgeland Museum, Rana Historielag, Ildgruen reinbeitedistrikt, Saltfjellet reinbeitedistrikt og berørte samebyer på svensk side med konsesjonsbeite i Norge.

Alle prosjektene har som formål å dokumentere samisk tilstedeværelse i sørsamisk områder for på den måten å synliggjøre og bringe fram ny og verdifull kunnskap.

– Det er viktig å få kartlagt det sørsamiske området med tanke på kulturminner. Dette kan styrke kunnskapen og stoltheten om egen historie, sier sametingsråden. For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira, tel. +47 918 61 471, eller e-post: hans.ole.eira@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!