Plenumsleders tale i forbindelse med avduking av minnebauta til ære for samiske grenseloser

Tale av plenumsleder Tom Sottinen i forbindelse med avduking av minnebauta i Musken 25.11.19 til ære for samiske grenseloser:

Ođas | Almmuhuvvon

På vegne av Sametinget er jeg glad for at vi endelig er her for å hedre grenselosene i Tysfjord, der mange av dem var samiske. De var svært godt kjent i terrenget og landskapet, der de loset medmennesker i nød gjennom harde krigsår, med støtte fra sine familier og lokalsamfunn.

Når okkupasjonen av Norge endte åttende mai 1945, hadde norske myndigheter gjort forberedelser til å etterforske grenselosene i Tysfjord med anklager om landssvik. Myndighetene stilte etterforskningen i bero i mars 1948, uten at det foretatt noen rettslige skritt. Anklagene fortsatte imilertid å leve videre, noe som førte til at grenselosene selv i liten grad offentlig fortalte om deres bidrag i flyktningetrafikken. Grenselosene ble heller ikke gitt noen offisiell anerkjennelse i form av verken utmerkelser eller takk i konstruksjonen av den nasjonale historien om Norge under den annen verdenskrig.

Mange av de som var involvert i flyktningetrafikken valgte å tie for resten av deres liv. Selv innad i familiene ble det sjeldent snakket om dette. Mange av tidsvitnene våre er allerede borte og en svært viktig del av den samiske historiefortellingen har dermed gått tapt. Heldigvis er det flere som har sørget for at kunnskap og fortellinger fra denne tiden har blitt bevart, og vi fikk gleden av å høre noe av det under seminaret tidligere idag.

Det er viktig å gjøre opp for gammel urett. På vegne av Sametinget vil jeg takke alle de som har stått i bresjen for å få reist denne minnebautaen, og for dagens markering. Jeg er også glad for at forsvarsministeren er her tilstede for å hedre grenselosene.

Det har blitt sagt slik og jeg referer fritt: «Å redde en annens liv gjennom å sette seg selv i den ytterste fare er det største et menneske kan gjøre mot et annet».

Det er slik vi minnes og hedres de samiske grenselosene.

Giitu!

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!