Presidentens tale til rådets beretning under plenum

Sametingspresident Aili Keskitalo la frem rådets beretning for Sametingets plenum tirsdag 3. desember 2019 med denne talen:

DSC_5364.JPG

Ođas | Almmuhuvvon

Møteleder,

Jeg vet vi er mange i Sápmi som nå er sinte og oppgitte etter at den norske regjeringen sist fredag svek oss kraftig. Regjeringen har gitt endelig konsesjon til Nussir ASA som nå kan sette i gang gruvedrift i Kvalsund og slippe ut gruveavfall i en nasjonalt fredet laksefjord. Dermed har ikke de norske myndighetene tatt hensyn til Sametingets klage. Det er ikke bare vi som er bekymret på grunn av dette, men også naturvernerne frykter en usikker og langvarig virkning på naturen av utslippene av gruveavfallet.

I to plenumsvedtak har Sametinget med stort flertall i klar tale gått imot gruveprosjektet i Nussir. Vi anser gruvetillatelsen i Nussir og Gumppenjunni for å være en alvorlig krenkelse av samenes fundamentale rettigheter til naturressursene både på land og i havet. Dermed går vedtaket om gruvekonsesjon også utover samisk kultur. Også fra departementets side sies det åpent i deres vedtak at Nussir-gruven kan ha negativ effekt både for reindrifta og samisk kulturutøvelse. Samiske næringer, samisk kultur og samisk livsutfoldelse er etter regjeringas mening ikke tilstrekkelige argumenter til å endre deres vedtak da de anser gruvedriften for å være til nytte for kommuneøkonomien og med tanke på arbeidsplasser. Jeg tror mange vil føle seg enda mer sveket på grunn av de tomme løftene, når den tid kommer.

Jeg håper at våre stemmer også denne gangen vil høres godt bortenfor vidda og lenger sør. Dersom regjeringen vil frarøve levebrødet fra samiske familier, utsette samiske næringer og kultur for negativ påvirkning, og i tillegg truermiljøet, så skal de i alle fall ikke kunne gjøre det i skjul og i taushet.  Pengesterke investorer skal også vite hvor de plasserer sine penger.

Møteleder,  

Også denne gangen skal plenum behandle viktige saker som vil bli retningsgivende for vårt arbeid i de kommende årene. En av disse sakene er neste års budsjett. For Sametinget har det vært ekstra utfordrende å prøve å prioritere på best mulig måte siden regjeringen allerede på forhånd har bestemt hvor vi skal satse, og i tillegg har gitt oss jobben med å vedta hvor vi skal foreta innskrenkninger. Regjeringen har ikke engang bevilget vanlig lønnsvekst for de samiske institusjonene. Det medfører store virkninger for det samiske samfunnet at samiske institusjoner som samiske barnehager, språksentre, samiske museer og teatre ikke kan opprettholde dagens drift, men må heller foreta kutt. Det er ikke rettferdig og vi forventer at våre institusjoner gis de samme utviklingsmulighetene som det de norske institusjonene får.

Det samme forventer vi for våre barn, samiske barn skal ha de samme utdannings- og utviklingsmuligheter som andre barn har i dette landet. Nylig viste Riksrevisjonens rapport at situasjonen ikke er slik, noe som ikke var ukjent for oss. Og selv om rettighetene til undervisning i og på samisk for de samiske elevene i grunnskolealderen blir oppfylt, så er det store mangler i undervisningstilbudet. Vi er tilfreds med at Riksrevisjonen har satt oppmerksomhet på samiskundervisninga og løftet dette som tema for sin undersøkelse. De har avdekket viktige utfordringer og avvik som det må jobbes videre med – alle aktører må ta ansvar. Vi har forventninger til at Kunnskapsdepartementet følger opp disse alvorlige sakene som har kommet fram her. Også vi tar dette alvorlig. Riksrevisjonen har utfordret Sametinget i forhold til vår tilskuddsordning for læremidler, og vi begynner allerede nå med oppfølgingsarbeidet når plenum skal behandle Handlingsplan for læremiddelutvikling for de kommende årene (for perioden 2020-2023). Jeg håper diskusjonen her får fram mange konstruktive og gode løsninger for hvordan vi skal tilrettelegge situasjonen på best mulig måte også med hensyn til læremidler. Jeg vil også fortelle representantene at vi skal åpne en stor læremiddelutstilling i Sametingets bibliotek på torsdag. Dere anmodes på det varmeste å besøke utstillingen. Det er også en stor glede offentliggjøre rapporten fra Sametingets langvarige prosjekt «Grenseløst skolesamarbeid». Denne offentliggjøres onsdag kl 14.00 her på Sametinget.

Møteleder,

Det har også vært flere morsomme hendelser i Sápmi som vi har lyktes godt med. Jeg er glad for at alle barn i Norge skal få lære mer om oss – om samene – med de nye læreplanene som ble offentliggjort nylig og der Sametinget har vedtatt læreplanene i samisk og ellers læreplaner om samisk innhold. Det er en stor fordel for Norge at våre oppvoksende barn og unge kjenner oss, og vet at vi er en del av deres grunnopplæring og som vil følge dem gjennom hele livet.

I denne perioden har vi også feiret Giellavahkku (den samiske språkuken), som har satt fokus på de samiske språkene. Vi har deltatt på arrangement over hele Sápmi og over hele Norge. Med språkuken inviterte vi både mindre og større aktører til å synliggjøre de samiske språkene, og det har vært gledelig å hvordan så mange har fulgt opp vår utfordring. Med språkuken satte vi også vårt hovedfokus på FNs internasjonale urfolksspråkår, og det var også en del av vår langsiktige språksatsning, Giellalokten (Språkløftet). Med Samisk språkuke ønsket vi å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskapen om samisk språk og kultur i hele samfunnet. Vi ønsket at de samiske språkene skulle høres og synes over alt. Også riksmediene satte mer fokus på dette temaet denne uken.

Det samiske språket vil også bli feiret i Norge, Sverige og Finland når vi snart får se Jikŋon 2 (Frozen II) på kinoer over hele Sápmi. Jeg vet at mange gleder seg til dette, både barn og foreldre. Om to uker vil det arrangerte premierer eller rødløper-tilstelninger over hele Norge. Selv skal jeg være tilstede på Colosseum kino, i Oslo, der den nordsamiske filmen vises samtidig med den norskpråklige. Også der, som på mange andre steder der Frozen II vises, ble alle billettene fort utsolgt.

Det er meget gledelig, og det viser også hvor populært og tiltrekkende vårt språk kan være. Jeg vil også oppfordre alle representantene å gå på kino ved julehøytiden, for å høre Disney-sangene for første gang på nordsamisk og se hvordan vår kultur nå blir presentert for hele verden.

Møteleder,
Med disse ordene vil jeg takke for oppmerksomheten og da har jeg lagt fram sametingsrådet melding om virksomheten.

Mange takk.

Sametingsrådets beretning om virksomheten.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!