Revidering av sametingsmelding om høyere utdanning og forskning

Sametingsrådet skal revidere sametingsmelding om høyere utdanning og forskning. Etter planen skal den reviderte meldingen legges fram for Sametinget i årsskiftet 20/21.

Ođas | Almmuhuvvon

Sametingsrådet skal fornye faktaopplysninger i meldingen, men vil i tillegg på nytt se nærmere på utfordringene og fremtidsbehov innen høyere utdanning og forskning.

  • Hvilke utfordringer ser du/dere innen samisk forskning og høyere utdanning?
  • Hvordan løser vi disse utfordringene?
  • Hva slags forsknings – og kompetansebehov har vi behov for i det samiske samfunnet, lokalt, regionalt og nasjonalt?
  • Hvilke utdanningstilbud vil det være behov for i tiden fremover?

Sametinget oppfordrer både institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner til å komme med innspill til den reviderte meldingen. Her finnes gjeldende melding, vedtatt av Sametinget mars 2016: 

Bruk den gjerne som utgangspunkt for kommentarer og innspill. Frist 15. juni. Send til mailadresse aod@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!