Tilskudd til kulturtiltak

Sametinget har bevilget tilskudd til kulturprosjekter som har som mål å samle og formidle nyere samisk historie. 

Ođas | Almmuhuvvon

Sámi Lávdi er blitt tildelt 150 000 kroner i prosjektstøtte for del II i sitt prosjekt hvor målet er å dokumentere og formidle tilblivelsen av samisk teater og scenekunst med fokus på den kulturpolitiske og kunstneriske utviklingen.  9 scenekunstnere er blitt filmet i prosjektets del I.I prosjektets andre del Samisk scenekunstinstitutt skal prosjektet sluttføres med mål om at dette arbeidet i fremtiden blir et kraftsenter for  kommende generasjon av scenekunstnere. Informasjonen tilgjengeliggjøres gjennom Samisk arkiv.

Susanne Hættai Foto har fått 200 000 kroner i prosjektstøtte til prosjektet Finnmark 2020. Prosjektet skal gi ett bilde av dagens finnmarking. Målet er å vise finnmarkingers identitet gjennom fortellinger, bilder og musikk. Tanken er at de som bor i Finnmark selv får fortelle hvem de er.  Avslutningsvis skal Susanne Hætta lage en bok med temaet identitet.  

– Det er viktig at de som bor i regionen selv får definere sin identitet. Ofte er det andre som ikke hører til her, som har definisjonsmakta, og det kan i mange tilfeller bli feil, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Riddu Duottar musea har blitt bevilget 200 000 kroner i støtte til digitalisering av sitt arkiv, både gjenstands- og driftsarkivet. Digitalisering vil tilgjengeliggjøre informasjon som ellers ikke er så lett tilgjengelig. Det gir enklere tilgang til det som finnes i arkivet på RiddoDuottarMuseat, både for de ansatte på museet og andre interesserte.

– De samiske museene må også ha mulighet til å benytte seg av ny teknologi, slik at arkivering og bruk av arkivet blir enklere, avslutter Olsen.

I tillegg har følgene søkere blitt tildelt prosjektstøtte:

  • Riddu Riđđu – Reaškkas – samisk stand-up: 200.000,-
  • Johan Sara Jr – Ambient Yoik: 90.000,-
  • Nesseby kommune – Várjjatvuona luođit fas gullogohtet: 125.000,-

Tilskuddene bevilges gjennom ordningene Kulturtiltak og Institusjonsutvikling.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Henrik Olsen (NSR), 907 75 219.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!