Utdanningsdirektoratet gir ekstra tilskudd til utvikling av samiske digitale læremidler

Utdanningsdirektoratet har lyst ut 15 millioner kroner i tilskudd til utvikling av samiske digitale læremidler av høy kvalitet.

Ođas | Almmuhuvvon

Høsten 2020 starter innføring av nye læreplaner for grunnskole og videregående opplæring. Digital kompetanse står sentralt i planene. Digital dømmekraft, digital skaperkraft og programmering har fått mer plass i skolen, og inngår i læreplaner i flere fag allerede fra de første trinnene.

Det er stort behov for digitale læremidler som er i tråd med Kunnskapsløftet 2020 samisk. Utdanningsdirektoratet har lyst ut 15 millioner kroner i tilskudd til utvikling av samiske digitale læremidler av høy kvalitet.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen sier at utvikling av digitale læremidler er dyrt, og at samisk læremiddelutvikling har behov for ekstra tildelinger som støtter opp om de nye kravene i læreplanene. Mikkelsen har tro på at med Utdanningsdirektoratets bidrag vil vi komme oss et stykke på vei mot mål.

Her finnes Utdanningsdirektoratets kunngjøring av tilskuddet

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!