05.3 - 09:00
09.3 - 15:00

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komité- og plenumsmøter 5.- 9. mars 2018.

Komitémøtene starter mandag 5. mars kl. 09.00 og avsluttes tirsdag 6. mars innen kl. 17.00.

Tirsdag 6. mars kl. 09.00 – 13.00 – Seminar om primærnæringer som matprodusenter.

Plenumsmøtet starter onsdag 7. mars kl. 09.00 og avsluttes fredag 9. mars innen kl. 15.00.

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

01/18 Konstituering
02/18 Sametingsrådets beretning om virksomheten
03/18 Kunngjøring av nye saker
04/18 Spørsmål til Sametingsrådet
05/18 Sametingsrådets redegjørelse om samisk språkreform
06/18 Søknad om fritak fra vervet som sametingetsrepresentant - Bjørn Inge Mo
07/18 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og Sametinget. 
08/18 Sametingets årsmelding 2017
09/18 Sametingets innspill til jorbruksforhandlingene 2018
10/18 Uttalelse om endret bruk av utmark etter finnmarksloven for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni
11/18 Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027. 
12/18 Høring om kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms. 
13/18 Ny budsjettordning for samisk språk, kultur og samfunnsliv
14/18 Reglement for politisk nivå – endringer
15/18 Valg av ny leder i Nærings- og kulturkomiteen

Sakspapirer

Møtet streames direkte hver dag, og man kan velge mellom fire språk.

Saksordførere og skyggesaksordførere i Sametingets oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite:

Sak 07/18 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og Sametinget: Saksordfører: Nils M. Utsi, skyggesaksordfører: Ann Elise Finbog
Sak 11/18 Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027: Saksordfører: Kåre Olli, skyggesaksordfører: Gunn Anita Jacobsen
Sak 12/18 Høring om kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms: Saksordfører: Ann Karin Kvernmo, skyggesaksordfører: Niko Valkeapää

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!