Møte i Sametingets kontrollutvalg – Tromsø

01.7 - 09:00

Sametingets kontrollutvalg har møte i Tromsø 1. juli. Møtet avholdes på Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø, kl. 09.00-15.00.

Saksliste:
01/20 Innkalling og godkjenning av saksliste
02/20 Regnskapsoversikt pr. 31.12.19 og 31.05.20
Administrasjonen legger fram regnskapsoversikten
03/20 Møteplan 2020
04/20 Kontrollutvlagets årsmelding 2019 – til godkjenning
05/20 Søstrene Åsjord AS – framlegg av bestilling BS 01/20 – pensjonspoeng for sametingsrepresentanter
06/20 Nye bestillinger:
BS 03/20 – Sametingets årsregnskap 2019
BS 04/20 – Sametingets møtebøker 2019
BS 05/20 – Sametingets klagenemndas møtebøker 2019
BS 06/20 – Riksrevisjonens beretning om årsregnskapet 2019
07/20 Eventuelt
Informasjon om hvilket selskap som har rollen som saksbehandler for kontrollutvalget fra 010720.

Lunsj 12.00-12.30

Kontaktperson: Leder i kontrollutvalget Jørn Are Gaski

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!