12.3 - 10:00
15.3 - 18:00

Sametingsråd Silje Karine Muotka møter overvåkningsorganet FNs Menneskerettighetskomité i forkant av at Norge skal høres den 14.- 15. mars om gjennomføringen av konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP). Sametingsrådet har levert en alternativ rapport om situasjonen for samefolket som supplerer og kommenterer Norges 7. statusrapport.

I møter med komiteen vil Muotka vektlegge inngrepssaker i samiske områder, og mangelfulle konsultasjoner for å oppnå et forhåndsinformert samtykke etter SP artikkel 27. Muotka vil også redegjøre for Høyesterettsdommene i Jovsset Ante Sara og Langsundforbindelsen sakene. Da vil komiteen være orientert om Sametingsrådets standpunkt i sakene dersom det kommer individuelle klager på avgjørelsene. I tillegg vil Muotka synliggjøre situasjonen til de samiske språkene og utfordringer knyttet til samisk opplæringen. I etterkant av høringen av Norge vil FNs Menneskerettighetskomité gi konkrete anbefalinger om oppfølginger til regjeringen.

Dokumenter

Dato: 12.- 15. mars. kl 10-18 alle dager. Sted: Genève, Sveits

Kontaktpersoner: Sametingsråd Silje Karine Muotka, mob. +47 98 48 75 76, fagleder Jon Petter Gintal, mob. +47 99 77 48 48

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!