Plenumsmøte 4. - 7. juni

03.6 - 09:00
07.6 - 15:00

Sametingets plenumsmøte avholdes ifølge møteplanen 3. – 7. juni 2019.
Plenumsmøtet starter tirsdag 4. juni kl. 09.00 og avsluttes fredag 7. juni innen kl. 15.00. Mandag 3. juni er satt av til gruppemøter.

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 20. - 24. mai 2019.

Sakspapirer

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV fra tirsdag 4. juni til fredag 7. juni.

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:
15/19 Konstituering
16/19 Sametingsrådets beretning om virksomheten
17/19 Kunngjøring av nye saker
18/19 Spørsmål til Sametingsrådet
19/19 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om funksjonsnedsetting
20/19 Sametingsrådets redegjørelse om musikk/joik
21/19 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2018
22/19 Sametingets reviderte budsjett 2019
23/19 Etiske retningslinjer og kollektiv samtykke innenfor samisk helseforskning
24/19 Sametingets kontrollutvalg - årsmelding 2018
25/19 NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft
26/19 Sametingsmelding om samiske barnehagetilbud
27/19 Nordisk språksamarbeid

Program:

Mandag 3. juni

09.00 – Gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
13.00 President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte på møterom 214.

Tirsdag 4. juni

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 15/19 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 16/19 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 17/19 Kunngjøring av nye saker
Sak 18/19 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 19/19 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om funksjonsnedsetting – fremlegging
Sak 20/19 Sametingsrådets redegjørelse om musikk og joik – fremlegging
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 – 17.00

Onsdag 5. juni

før lunsj 09.00 – 12.00
09.00 – 10.00 OECD/NIM seminar
saker:
Sak 21/19 Årsmelding 2018 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 22/19 Sametingets reviderte budsjett 2019
Sak 23/19 Etiske retningslinjer for samisk helsetjeneste
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 – 17.00
Fellesmiddag kl. 20.00

Torsdag 6. juni

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 24/19 Sametingets kontrollutvalg – årsmelding 2018
Sak 25/19 NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
Lunsj kl. 12.00 – 15.00
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 26/19 Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud
Sak 27/19 Nordisk språksamarbeid
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 – 17.00

Fredag 7. juni

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 19/19 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om funksjonsnedsetting – debatt
Sak 20/19 Sametingsrådets redegjørelse om Musikk/joik – debatt
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
14.30 Avreise med buss til Lakselv (Rutebuss)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!