Kreativ næring: Utviklings- og investeringstiltak

Samisk kreativ næring er definert som bedrifter og andre aktører som fremstiller og selger kulturelle produkter i form av varer eller tjenester.

Åpen søknadsfrist

Dette kan du få tilskudd til:
Utviklings- og investeringstiltak

Eksempler på utviklingstiltak som kan finansieres:

 • Nye salgskanaler (internett, avtale med butikker)
 • Produktbilder
 • Markedsføringstiltak
 • Kundeundersøkelser
 • Utvikling av apper som ikke finnes på markedet i dag  
 • For andre tiltak. Kontakt rådgiver for avklaring

Eksempler på investeringstiltak som kan finansieres:

 • Fotoutstyr (fototelt, lys, bakgrunn) til å ta bedre produktbilder
 • Butikkinnredning til bruk som stand på messer, markeder eller pop up store
 • Ulike dataprogrammer / apper som kan hjelpe bedriften videre
 • For andre tiltak. Kontakt rådgiver for avklaring.

Hvem kan få tilskudd:

 • Private bedrifter som selger og fremstiller kulturelle produkter i form av varer eller tjenester.
 • Etablerere som skal starte opp med kulturnæring
 • Andre aktører som driver med kulturnæring.

Så mye kan du få i støtte:

 • Inntil 50 % av godkjente kostnader til investeringer.
 • Inntil 75% støtte av godkjente kostnader til utviklingstiltak.
 • Med godkjente kostnader mener vi de kostnadene du kan dokumentere med pristilbud.  
 • Maksimalt tilskudd er kr 500 000
 • Nedre grense for tilskudd er kr 30 000
 • Sametinget deltar ikke i finansiering av prosjekter som har et kostnadsoverslag over kr 7 500 000
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 60 % av regnskapsførte kostnader
 • Eget arbeid kan ikke overstige 20 % av godkjente kostnader.

Kriterier:

 • Det må foreligge et organisasjonsnummer
 • Du må vite hvem kunden din er
 • Det må komme fram i søknaden at du dekker et behov i markedet
 • Det må legges ved pristilbud (uten mva.)
 • Alle kostnadene må forklares og det må komme frem hvordan du har kommet fram til kostnadene
 • Kostnadene i din søknad kan ikke overstige markedspris

Dette ser Sametinget etter:

 • Kan du utvikle ideen og videreutvikle bedriften? Bedriften må ha de nødvendige ressurser for å realisere prosjektet, eksempelvis mennesker, rettigheter, kompetanse og kapital. Her vurderer vi også søker sin gjennomføringsevne.
 • Hvem er kunden? Bedriften må vite hvem kunden er og om tiltaket dekker et behov i markedet. Dette må dokumenteres gjennom en kundeundersøkelse.
 • Kjenner du dine konkurrenter? Bedriften må ha en klar markedsføringsstrategi. Bedriften må kjenne sine viktigste konkurrenter og ha en plan på hvordan være annerledes og mer attraktiv enn konkurrentene. 
 • Er tiltaket lønnsomt? Markedet må ha et sannsynliggjort volum og en betalingsvilje som gjør det mulig å tjene penger på tiltaket.
 • Hvordan er kvaliteten på innholdet i søknaden?  I hvor stor grad har søker brukt tid på søknaden. Har søker selv skrevet søknaden og vet søker hva innholdet i søknaden er. Hva vektlegger søker og hvilke refleksjoner har søker gjort.

Kontaktperson: Rådgiver Kirsten Østby, tlf: +47 78 47 41 08

Elektronisk søknadsskjema

Driftsbudsjett EXCELL | 12.562 kB

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!