Litteraturformidling

Mål for tilskuddsordningen

 • Kvalitativ litteratur som er tilgjengelig på samisk

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak
 • Folkebibliotek

Det gis ikke tilskudd til Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Annen samisk litteraturformidling og publisering på digitale plattformer

Krav til søknadens innhold og form:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Tilskuddsmottaker skal ha et likestillings- og mangfoldsperspektiv i sitt virke og i sine tjenester og produkter.
 • Fullstendig budsjett som viser kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Dersom søker mottar støtte skal det opplyses at Sametinget har støttet tiltaket/prosjektet.

Beregningsregler:

 • Maksimal tilskudd inntil kroner 50 000.
 • Honorar til samiske forfattere er maksimalt 15 000 kr. Reisestøtte til samiske forfattere er maksimalt 10 000 kr.
 • Videre vurderes kostnader etter prosjektplan i hver søknad.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller prosjekter som er av driftsmessig karakter.
 • Det ytes heller ikke tilskudd til uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Kontaktinformasjon:

Emma Margret Skåden, tlf: +47 78 47 41 01, emma.margret.skaden@samediggi.no
Silja Somby, tlf +47 78 48 42 30, silja.somby@samediggi.no

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!