Samisk reiseliv: Utviklings- og investeringstiltak

Samisk reiseliv er definert som reiseliv der samiske kulturelementer utgjør en sentral del av virksomheten. 

Åpen søknadsfrist

Dette kan du få tilskudd til:
Utviklings- og investeringstiltak

Eksempler på utviklingstiltak som kan finansieres:

 • Nye salgskanaler (internett, avtale med butikker osv.)
 • Markedsføringstiltak
 • Markeds- og kundeundersøkelser
 • Testing av produkter/tjenester
 • Utvikling av apper
 • For andre tiltak. Kontakt rådgiver for avklaring

Eksempler på investeringstiltak som kan finansieres:

 • Investeringer som er på å sikre bedriften vekst. Vekstpotensialet må dokumenteres.
 • Ulike dataprogrammer / apper som kan hjelpe bedriften videre
 • For andre tiltak. Kontakt rådgiver for avklaring

Hvem kan få tilskudd:
Bedrifter som jobber med samisk reiseliv.

Så mye kan du få i støtte:

 • Inntil 50 % av godkjente kostnader til investeringer.
 • Inntil 75% støtte av godkjente kostnader til utviklingstiltak.
 • Med godkjente kostnader mener vi de kostnadene du kan dokumentere med pristilbud. 
 • Maksimalt tilskudd er kr 900 000
 • Nedre grense for tilskudd er kr 30 000
 • Sametinget deltar ikke i finansiering av prosjekter som har et kostnadsoverslag over kr 8 000 000
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 60 % av regnskapsførte kostnader
 • Eget arbeid kan ikke overstige 20 % av godkjente kostnader. Egen lønn og leie av eget utstyr skal ikke overstige markedspris.

Kriterier:

 • Det må foreligge et organisasjonsnummer
 • Du må vite hvem kunden din er
 • Det må komme fram i søknaden at du dekker et behov i markedet
 • Det må legges ved pristilbud (uten mva.)
 • Alle kostnadene må forklareres og det må komme frem hvordan du har kommet fram til kostnadene
 • Kostnadene i din søknad kan ikke overstige markedspris

Kontaktperson: Rådgiver Kirsten Østby, tlf: +47 78 47 41 08

Elektronisk søknadsskjema

Oversikt over kommuner som er med i virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området)

Driftsbudsjett EXCELL | 12.562 kB

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!