Stipend for høyere utdanning: Videreutdanning i samisk språk

Søknadsfrist: 01.10.2020 23:59

Søknadsfrist:

  • Søknadsfrist for studier i vårsemesteret er 1. mars.
  • Søknadsfrist for studier i høstsemesteret er 1. oktober.

Vær oppmerksom på at du må søke om stipend 2 ganger pr studieår, både i høst- og vårsemesteret​​​​​​

Du kan få stipend dersom du:

  • har avlagt avsluttende eksamen i førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning eller lektorutdanning,
  • innehar undervisningsstilling i grunnskolen,
  • studerer samisk språk som gir undervisningskompetanse i grunnskolen 1-7 eller 5-10 og
  • kan dokumentere eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående skole eller tilsvarende nivå.

Søker skal være folkeregistrert i Norge.

Beregningsregler:

  • Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 10 000
  • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 5 000

Rapportering:

  • Dokumentasjon for gjennomført eksamen i våresemesteret skal leveres innen 01.10.20
  • Dokumentasjon for gjennomført eksamen i høstsemesteret skal leveres innen 01.03.21

Sametingets elektroniske søknadsskjema skal brukes.

Kontaktpersoner for ordningen: 

Heidi Salmi, Seniorrådgiver høyere utdanning og forskning, +47 78 47 40 46, heidi.salmi@samediggi.no

Kathrine Anti, førstekonsulent oppvekst og opplæring, +47 78 47 41 25, kathrine.anti@samediggi.no

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!