Tilskudd til primærnæringer 2019

Jordbruk

Dette kan du få tilskudd til:

 • Ombygging av og tilbygg til eksisterende driftsbygninger
 • Tilretteleggende tiltak og prosjekter som bidrar til rekruttering, høyere verdiskapning og utvikling av jordbruksnæringen.

Hvem kan få tilskudd:

 • Søkere som vil bygge om driftsbygninger eller føre opp tilbygg og søkere som vil utvikle jordbruket i samiske områder.
 • Enkeltpersonsforetak, eller AS, registrert i enhetsregistret

Så mye kan du få i støtte:

 • Inntil 35 % av av kostnadene og maksimalt kr 300 000.

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

- Prosjektbeskrivelse som inneholder følgende:

 • Prosjekts målsetting med delmål
 • Begrunnelse for søknaden
 • Framdriftsplan
 • Konkurrentbeskrivelse
 • Kundebeskrivelse
 • Prosjektets gjennomførbarhet / risikovurdering
 • Faglig innhold og tilknytning

- Budsjett med kostnadsoverslag, knyttet til tiltak og finansieringsplan

 • Kostnader skal dokumenteres med pristilbud

Andre vilkår for støtte: Se regelverket for tilskudd til primærnæringer

Kontaktperson: Seniorrådgiver John Osvald Grønmo, tlf. 78 47 41 86

Reindrift

Hvem kan få tilskudd:

 • To eller flere reinbeitedistrikter/siidaer eller organisasjoner/lag som ønsker å igangsette regionale prosjekter eller prosjekter der flere aktører inngår.

Så mye kan man få i støtte:

 • Inntil 35 % av kostnadene og maksimalt kr 300 000.

Kontaktperson: Seniorådgiver Jørn Gunnar Olsen, tlf. 99 30 78 06

Marin næring

Hvem kan få tilskudd:

 • Enkeltpersonforetak og AS registret i Enhetsregisteret
 • Mottaksanlegg med mottaks- og kjøpegodkjenning
 • Serviceanlegg som omfatter fellesfunksjoner og bruk
 • Fiskere registrert i fiskerimantallet
 • Ungdomsfiskeprosjekt i to kommuner
 • Videreforedling og utviklingsprosjekter.

Så mye kan du få i støtte:

 • Mottaks- og serviceanlegg: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 300 000
 • Til nybygg i fiskeflåten: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 300 000
 • Til brukte fartøy: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 200 000
 • Til redskaper og utstyr ved førstegangsinvesteringer: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 100 000
 • Til videreforedling og utviklingsprosjekter: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 300 000

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

- Prosjektbeskrivelse som inneholder følgende:

 • Prosjekts målsetting med delmål
 • Begrunnelse for søknaden
 • Framdriftsplan
 • Konkurrentbeskrivelse
 • Kundebeskrivelse
 • Prosjektets gjennomførbarhet/risikovurdering
 • Faglig innhold og tilknytning

- Budsjett med kostnadsoverslag, knyttet til tiltak og finansieringsplan

 • Kostnader skal dokumenteres med pristilbud

Andre vilkår for støtte: Se regelverket for tilskudd til primærnæringer

Kontaktperson: Rådgiver Vivi Pedersen, tlf. 78 47 40 13

Elektronisk søknadsskjema

Oversikt over kommuner som er med i virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!