Tilskudd til utvikling av læremidler

Sametinget åpner søkerbasert tilskuddsordning til utvikling av læremidler for 1.- 10. årstrinn på grunnskolen og videregående opplæring vg1-vg3 , på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk innenfor temaene:

  • kropp, seksualitet og grensesetting
  • forebygging av rus, vold og overgrep
  • forebygging av trakassering, krenkelser og diskriminering 
Søknadsfrist: 15.09.2019 23:59

Bakgrunn:

Samisk grunnopplæring er forankret i opplæringsloven og i læreplanverket for Kunnskapsløftet. Fra 2020 fornyes læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 og Kunnskapsløftet 2020 samisk. 

Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring. I Norge er det lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering (opplæringsloven § 9 A) på skolen. Retten til et trygt og godt skolemiljø handler om det fysiske miljøet inne og ute på skolen og det psykososiale miljøet. Undersøkelser viser at barn i samiske områder opplever mobbing og trakassering i sin skolehverdag. Det foreligger også undersøkelser som viser at den samiske befolkningen er mer utsatt for vold enn den øvrige befolkningen i Norge. Slike temaer er det taushet om i samiske samfunn, og det er få læremidler på samisk som omhandler dette. Sametinget har derfor som mål at det utvikles læremidler som har fokus på disse temaer.

Sametinget åpner søkerbasert tilskuddsordning til utvikling av læremidler for 1.- 10. årstrinn på grunnskolen og videregående opplæring vg1-vg3 , på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk innenfor temaene:

  • kropp, seksualitet og grensesetting
  • forebygging av rus, vold og overgrep
  • forebygging av trakassering, krenkelser og diskriminering 

Sametinget har avsatt 2,5 millioner kroner til disse læremidlene. På grunn av størrelse på rammen, må vi foreta en streng prioritering mellom søknader som oppfyller våre krav og vilkår. Sametinget vil prioritere digitale læremidler eller læremidler med digitale komponenter fremfor trykte.

Søknadsfrist:

15.09.2019

Hvem kan få tilskudd:

Forlag, foretak og private institusjoner og andre miljøer som er registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Hva kan man få tilskudd til:

Det kan gis tilskudd til nyutvikling, parallellutgaver, nyopptrykk, og revidering av eksisterende læremidler, tilleggskomponenter til eller komplementering av læremiddel/læreverk.

Hvor mye kan man få:

Det kan gis inntil 100 % tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler.

Tilskuddsregelverk og vilkår:

(Dette er samme regelverk som for Tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæring.)

Søknadsskjema:

Sametingets elektroniske søknadsskjema skal benyttes.

Elektronisk søknadsskjema 
(Dette er samme skjema som ved søknad om tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæring)

Kontaktpersoner:

Karen Lovise Siri Stångberg tlf. 78 48 42 16, Berit Sara Sara Buljo tlf. 78 42 42 26

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!