Variert næringsliv, kombinasjons- og utmarksnæringer

Dette kan du få tilskudd til:

 • Utviklingstiltak og investeringer som bidrar til en betydelig grad av nyskaping og bedriftsutvikling.
 • Samarbeidsprosjekter og tilretteleggende tiltak som bidrar til bedrifts- og næringsutvikling.
 • Næringsorganisasjoner som bidrar til aktiv utvikling i de samiske områdene.
 • Utviklingstiltak og investeringer som gir lokal videreforedling og økt omsetning av mat fra samiske områder.
 • Tilleggsnæringer i reindrift.

Hvem kan få tilskudd:

 • Bedrifter og etablere innen service- og småindustri.
 • Primærnæringsutøvere som vil etablere eller videreutvikle tilleggsnæringer.
 • Andre aktører som driver med næringsutvikling.
 • Samiske interesse og næringsorganisasjoner.
 • Enkeltpersoner eller virksomheter i tidlig oppstartsfase

Så mye kan du få i støtte:

 • Inntil 50 % tilskudd til investeringer.
 • Inntil 75% tilskudd til utviklingsprosjekter (myke investeringer)
 • Maksimalt tilskudd er kr 500 000
 • For utviklingstiltak og investeringer som gir lokal videreforedling og økt omsetning av mat fra samiske områder, tilleggsnæringer i reindrift, kombinasjons- og utmarksnæring kan du få inntil 50 % tilskudd til investeringer og maksimalt tilskudd er kr 500 000
 • Samiske interesse- eller næringsorganisasjoner kan få inntil 70 % tilskudd, maksimalt kr 80 000

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

- Prosjektbeskrivelse som inneholder følgende:

 • Prosjekts målsetting med delmål 
 • Begrunnelse for søknaden 
 • Framdriftsplan 
 • Konkurrentbeskrivelse
 • Kundebeskrivelse
 • Prosjektets gjennomførbarhet / risikovurdering
 • Faglig innhold og tilknytning 

- Budsjett med kostnadsoverslag, knyttet til tiltak og finansieringsplan

 • Kostnader skal dokumenteres med pristilbud

Andre vilkår for støtte: Se regelverket for tilskudd til variert næringsliv, verdiskaping og nyetableringer.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Per Oskar Andersen, tlf. 78 47 40 15

Elektronisk søknadsskjema

Oversikt over kommuner som er med i virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!