Saker og dokumenter

Dokumenter og mange andre papirer og pdf-er som er publisert siden Sametinget ble stiftet i 1989.

Her kan du søke etter dokumenter og saker i Sametingets arkiv.

Her kan du se møteplan med sakslister, saksdokumenter og møteprotokoller.

2019

21.3.2019
Last ned

Reisepolitikk for Sametinget. Vedtatt i ledergruppen 07.03.2019 og vedtatt av plenumsledelsen 21.03.2019

07.3.2019
Last ned

Vedtatt 7. mars 2019. Sak 10/19

07.3.2019
Last ned

Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om vold i samiske samfunn

06.3.2019
Last ned

Etiske retningslinjer for Sametingets politikere. Fastsatt av Sametinget 27.11.2008. Med siste endringer 06.03.2019.

21.2.2019
Last ned

Gielelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten, Sametingets strategier for samiske språk

15.2.2019
Last ned

Eldrerådets møtebok 01/19

14.2.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler kultursaker (Ref. 19/503)

14.2.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler reindriftssaker (Ref. 19/534)

14.2.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler grunnopplæring (Ref. 18/130)

02.2.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - sørsamisk språkmedarbeider

13.1.2019
Last ned

Logo: Lulesamisk - engelsk (jpg)

13.1.2019
Last ned

Logo: Nordsamisk - engelsk (jpg)

13.1.2019
Last ned

Logo: Sørsamisk - engelsk (jpg)

02.1.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Controller (Ref. 18/5640)

2018

19.12.2018
Last ned

Aktisasjbarggosjiehtadus Sámedikke ja Nordlánda fylkkasuohkana gaskan 2019-2022

13.12.2018
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune 2019 - 2022

06.12.2018
Last ned

Vedtatt 6. desember 2018, sak 65/18

06.12.2018
Last ned

Vedtatt 6. desember 2018
Sak 67/19

26.11.2018
Last ned

Offentlig søkerliste - Fagleder - Næringsseksjonen 2. gangs utlysning

07.11.2018
Last ned

Sametingsrådets forslag til innstilling - budsjett for 2019. Behandles i Sametingets plenum 3.-7. desember 2018.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!