Saker og dokumenter

Dokumenter og mange andre papirer og pdf-er som er publisert siden Sametinget ble stiftet i 1989.

Her kan du søke etter dokumenter og saker i Sametingets arkiv.

Her kan du se møteplan med sakslister, saksdokumenter og møteprotokoller.

2017

17.9.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler innen miljø og arealplansaker (Ref. 17/3796)

13.9.2017
Last ned

Avtaletekst Næringsavtale for duodji 01.01.2018-31.12.2018

10.9.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler innen miljø og arealplansaker (Ref. 17/3795)

30.8.2017
Last ned

Beaivváš sámi našunálateáhter - Mulighetsstudie. Rapport av Statsbygg, august 2017.

20.8.2017
Last ned

Statistikk fra Sametinget, august 2017 

04.7.2017
Last ned

Blanke valgkort.

04.7.2017
Last ned

Sametingsvalg - Møtebok for stemmestyret

25.6.2017
Last ned

Vuorrasiidráđi čoahkkingirji 02/17 - Eldrerådets møtebok 02/17. Møteprotokoll fra møte i Sametingets eldreråd på Hattfjelldal 7.-9. juni 2017

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 1 Østre

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 2 Ávjovárri

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 3 Nordre

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 4 Gáisi

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 5 Vesthavet

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 6 Sørsamisk

11.6.2017
Last ned

Godkjente valglister valgkrets 7 Sør-Norge

01.6.2017
Last ned

Forvaltning av automatisk freda samiske bygninger. Vedtatt i Sametingets plenum 2. juni 2017.

31.5.2017
Last ned

Kjøreregler for arbeidet i fagkomiteene, vedtatt 30.5.2006 med endringer av 01.06.17

31.5.2017
Last ned

Vedtatt i Sametinget 29.05.1990. Grunnreglene er sist endret 02.12.2009 og forretningsorden 01.06.2017

31.5.2017
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2017

31.5.2017
Last ned

Fastsatt av Sametinget 10.02.1994. Med siste endringer av 01.01.2019

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!