Sametingets medlemmer 1993-1997

Liste over sametingsrepresentanter i det 2. Sametinget, i perioden 1993-1997.

Ođas | Almmuhuvvon

Andersen, Olav NSR

Bongo, Tore NSR

Dikkanen, Olav NSR

Eira, Ingar Sp

Eira, John Henrik NSR

Eriksen, Amund MNSP

Fossli, Inger-Ann NSR

Gaup, Inger Anne NSR

Guhttor, Máret NSR, sametingsrådsmedlem

Hansen, Hartvik SD

Haugen, Terje K. Ap

Henriksen, Marian NSR

Huuva, Magne A. NSR

Johnskareng, Berit NSR

Jonassen, Jarle NSR, sametingsrådsmedlem

Kappfjell, Odd MS

Kristiansen, Margrete Ap

Larsen, Eilif O. Ap

Magga, Ole Henrik NSR, president

Mathisen, Magnhild Ap

Mathisen, Peder Sp

Nilsen, Nils O. NSR

Nilssen, Berit NSR

Nystad, Alf E. NSR, sametingsrådsmedlem

Nystad, Ragnhild NSR

Nystø, Sven-Roald NSR

Olli, Egil Ap, møtelederskap

Olsen, Jens P. Ap

Oskal, Anders SF

Pavall, Ing-Lill NSR, visepresident

Pedersen, Aage NSR

Pedersen, Geir NSR

Pedersen, Roger OSF

Pedersen, Steinar Ap

Sara, Johan Mikkel Ap

Skum, Heaika DL, møtelederskap

Solli, Per Magne Ap

Trollvik, Mary NSR, møtelederskap

Vangberg, Åsta NSR

Tegnforklaring på gruppene i Sametinget:

Ap (9 repr.) - Norgga Bargiidbellodat/Det Norske Arbeiderpartiet, NSR (22 repr.) - Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund, Sp (2 repr.) - Senterpartiet, MNSP - Midtre-Nordland Samepolitiske Parti, SD - Sámedemokráhtaid listu/Samedemokratene, MS - Maadtoej Sijte, SF - Samefolkets Fellesliste, OSF - Ofoten samiske forening, DL - Dáloniid listu/Fastboendes liste

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!