Sametingets medlemmer 1997-2001

Liste over representanter i det 3. Sametinget, i perioden 1997-2001.

Plenum 1997-2001.jpg
FOTO | Plenum 1997-2001

Ođas | Almmuhuvvon

Aslaksen, Marie Ap

Bæhr, Per A. JS

Dikkanen, Olav NSR

Elsvatn, Leif Ap

Eira, John Henrik NSR

Eriksen, Amund MNS

*Eriksen, Inge Ap

Huuva, Magne A. NSR

Hætta, Isak M. DL, sametingsrådsmedlem

Johnsen, Ove SVF

Jonassen, Jarle NSR

Josefsen, Eva NSR, møtelederskap

Kristiansen, Margreta Ap

Lifjell, Einar NSR, møtelederskap

Liland, Geir SVF

Magga, Ole Henrik NSR

Mathisen, Magnhild Ap

Mathisen, Peder Sp

Måsø, Nils H. Sp

Nilsen, Nils O. NSR

Nilsen, Tor NSR, møtelederskap

Nilssen, Berit R. NSR, sametingsrådsmedlem

Nymo, Birger NSR

Nystad, Ragnhild NSR, visepresident

Nystø, Sven-Roald NSR, president

Olli, Egil Ap

Olsen, Willy Ap

Pavall, Ing-Lill NSR, sametingsrådsmedlem

Pedersen, Geir T NSR

**Pedersen, Randi Solli Ap, møtelederskap

Pedersen, Roger SVF

Pedersen, Steinar Ap

Sara, Johan Mikkel Ap, leder i møtelederskap

Skjellhaug, Arvid NSR

Skum, Randi K. NSR

Skåden, Asbjørg NSR

Solli, Per Magne Ap

Vedhugnes, Josef Ap

Wilks, Laila NSR

Ørnebakk, Willy Ap

 

* Fra 23. mars 1998 tilsatt i Sametingets administrasjon.

** Møter for Inge Arne Eriksen fra 23. mars 1998.

Tegnforklaring for gruppene i Sametinget

Ap (12 repr.) – Norgga Bargiidbellodat/Det norske Arbeiderparti

NSR (19 repr.) – Norgga Samiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund

SVF (3 repr.) – Samenes valgforbund

Sp (2 repr.) – Senterpartiet

MNS - Midtre Nordland Sijdda, DL - Dáloniid listu, JS - Johttisápmelaččaid listu.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!