IMG_2162.JPG
Inger Eline Eriksen, Klemet Klemetsen ja/og Johan Ingvald Hætta

- Foreningen gjør et viktig arbeid i å fremme samisk utmarksbruk og synliggjøre hindringene som samisk utmarkshøsting har, eksempelvis når det gjelder motorferdsel og vårjakt på ender. Sametinget ser at det er behov for å samle utmarksbrukerne i de forskjellige bygdene til én organisasjon slik at foreningen blir sterkere og gjennomslagskraftig, sier sametingsråd Eriksen.

Sametinget vil nå styrke samarbeidet med Samisk fangst- og utmarksforening og bidra til å få på plass en større organisasjon.

- Det er uholdbart at lokalbefolkningen ikke kan nyttiggjøre seg av våre utmarksressurser på samme måte som før. Utmarksbruk er fremdeles en sentral del av vårt livsgrunnlag, avslutter Inger Eline Eriksen i sametingsrådet.

Kontakt: sametingsråd Inger Eline Eriksen, tlf. 414 58 703

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!