Statistikken viser hvordan Sametinget har bevilget midler gjennom sine prosjekter og tilskuddsordninger de siste tre årene og til og med juni 2017. Dataene er hentet fra Sametingets tilskuddsregister Access.

Statistikken er inndelt i 6 deler. Hver del er inndelt i tre deler, den første delen viser samlebevilgningen, den andre delen viser direkte tilskudd, og den tredje delen viser søkerbaserte tilskudd.

Samlet bevilgning inneholder direkte tilskudd, søkerbaserte tilskudd, avtaler og prosjekter. Vi har valgt å spesifisere på språk, kultur, barnehage, grunnopplæring og næring. Det er innenfor disse områdene de største tilskuddsordningene er.

Det er Sametingets administrasjon som har utarbeidet publikasjonen. Videre plan er at Sametinget publiserer statistikk hvert halvår, og neste utgivelse vil være i mars 2018. Publikasjonens språk er norsk og nordsamisk.

Kontaktperson: Fagleder i seksjon for budsjett og samordning Veslemøy Dahl, tel. 78 47 41 07

Mánáidgárdi - Barnehage txt ( 4.822 kB )
Mánáidgárdi - Barnehage excell ( 12.092 kB )
Kultuvra - Kultur txt ( 8.626 kB )
Kultuvra - Kultur excell ( 15.569 kB )
Ealáhus - Næring txt ( 5.413 kB )
Ealáhus - Næring excell ( 12.844 kB )
Giella - Språk txt ( 5.506 kB )
Giella - Språk excell ( 12.151 kB )

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!