Arbeidssted er ved et av Sametingets kontorsteder med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Nesseby, Skånland, Snåsa og Tysfjord.

Arbeidsoppgaver

Livskraftige lokalsamfunn behøver et sterkt og allsidig næringsliv. Primærnæringene og særlig reindrift er viktige næringer i samiske områder og har et særskilt fokus. Samiske kulturnæringer, samisk reiseliv og tilslutta næringer har et stort utviklingspotensial. Som fagleder i næringsseksjonen skal du være med å utvikle Sametingets næringspolitikk.

Seksjonen har 10 medarbeidere som har ansvar for å utvikle og følge opp Sametingets politikk for å sikre sysselsetting og bosetting i samiske områder. Seksjonen har ansvar for å forvalte Sametingets virkemidler på området, samt ansvar for initiering og gjennomføring av prosjekt og program for utvikling av næringslivet. Sametinget vil sette større fokus på reindrift framover og seksjonen vil være sentral i det arbeidet.

Vi søker en strategisk og analytisk fagleder som vil lede denne seksjonen og de spennende arbeidsoppgavene som tilligger seksjonen fremover. I løpet av 2018 og 2019 vil Sametinget vurdere en omlegging og omstrukturering av næringspolitikken som fagleder for næringsseksjonen vil være en pådriver for.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av en person med utdanning fra høgskole/universitet tilsvarende mastergrad innen næringsutvikling, samfunnsplanlegging, økonomi eller tilsvarende. Personer med annen relevant høyere utdanning oppfordres også til å søke. Ledererfaring vektlegges.
Det er ønskelig med samisk muntlig og helst samisk skriftlig kompetanse.

 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold, næringsutvikling og næringer i samiske områder
 • Gode faglige kvalifikasjoner
 • Motivasjon og faglig oppdatering
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling
 • Fleksibel og positiv innstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1211 seksjonssjef.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere


Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvring tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

31.10.2018

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!