Ledig stilling: Konsulent - kommunikasjon

Sametinget har en ledig fast stilling som konsulent i kommunikasjonsavdelingen, med snarlig tiltredelse.
Arbeidssted er Sametinget i Karasjok.

Ođas | Almmuhuvvon

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for kommunikasjon og informasjon om Sametinget, biblioteket og sentralbord/resepsjon.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver vil være betjening av sentralbord og resepsjon, publikumskontakt via telefon, e-post eller via saksbehandlingssystemet, møtetilrettelegging og andre løpende oppgaver i avdelingen. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Til stillingens kreves minimum treårig videregående skole, men minimum 3-års relevant arbeidserfaring innen kontoradministrasjon, kommunikasjon eller kundeservice kan kompensere for utdanningskravet.

Den som tilsettes må beherske samisk muntlig og skriftlig. Vedkommende må også beherske engelsk muntlig.

Videre vektlegges:

 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold
 • Gode datakunnskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1070 sekretær eller 1065 konsulent, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

13. oktober 2019

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!